Bladder leukoplaki

Bladder leukoplaki beskrivs först för mer än 120 år sedan. Uttrycket "leukoplakia" på grekiska betyder "vit plack". Leukoplakia uppträder i mukhinnan i munnen, livmoderhalsen, rektum, vulva, paranasala bihålor, trumhinnor och blåsa.

Litteraturen betonar det faktum att blåsans leukoplaki förekommer främst hos kvinnor. Bladder leukoplaki kan förekomma vid vilken ålder som helst. Kvinnor i fertil ålder är mer mottagliga för andra leukoplakier, men fall av blås leukoplaki hos menopausala kvinnor beskrivs.

Leukoplakia av blåsan hittills är fortfarande en oförklarad sjukdom i blåsans slemhinnor. I ljuset av modern forskning är leukoplaki en patologisk process, som kännetecknas av en överträdelse av huvudfunktionerna hos det stratifierade skikpitelepitelet: frånvaron av glykogenbildning och förekomsten av keratinisering, som normalt saknas.

I utvecklingen av leukoplaki blåsslemhinnan bör fördelas tre på varandra följande steg: första steget - squamous "modulering, den andra etappen - skivepitelmetaplasi, ett tredje steg - skivepitelmetaplasi keratiniseringsstörningar.

För närvarande finns det i praktiken två begrepp: skvättmetaplasi i epitelet av blåsans slemhinnor (morfologiska) och ett smalare koncept - leukoplaki (klinisk). Den senare är tillämplig på patienter med plavemetaplasi med apoptos, keratinisering och med bildandet av typiska plack. Trots vissa skillnader återspeglar båda koncepten en enda metaplastisk process.

Hittills är inte etiologin, patogenesen och särdragen i sjukdoms kliniska förlopp väl förstådda. Man tror att möjliga faktorer för utvecklingen av blåsan leukoplaki kan vara kronisk nedre urinvägsinfektion, virusinfektion (herpes simplexvirus och humant papillomvirus), hormonell obalans.

De flesta studier visar att leukoplaki av blåsan är inte benägna att malignitet (förvärv av celler i kroppen normala eller patologiskt förändrade vävnadsegenskaperna hos malign tumör), så hänvisas till en sektion av icke-neoplastiska epiteliala förändringar.

Etiologi och patogenes av leukoplaki hos blåsans slemhinna

Enligt moderna data är leukoplaki av blåsan en polyetisk sjukdom som bygger på många predisponeringsfaktorer.

I etiologin av blåsan leukoplaki finns två huvudgrupper av faktorer: exogen (infektiös, traumatisk) och endogen (störning av hormonstatusen).

Bland de exogena faktorerna som orsakar leukoplaki, har tobak en bestämd plats. Förekomsten av leukoplaki ökar inte bara med intensiv rökning, men också bland icke rökare som arbetar länge i tobaksdamm.

Den vanligaste faktorn i utvecklingen av blåsig leukoplaki är förekomsten av urinvägsinfektioner. Okomplicerade urinvägsinfektioner är kända för att vara bland de vanligaste sjukdomarna hos kvinnor av reproduktiv ålder. Under året upplever 25-35% av kvinnorna i åldrarna 20-40 år minst en episod av lägre urinvägsinfektion. I Ryssland finns 26-36 miljoner fall av akut cystit per år.

Man tror att leukoplaki i urinblåsan är en histologisk form av kronisk cystit.

Nyligen mer och mer åsikter om virusets natur. Humant papillomavirus bidrar till att förändra epitelcellernas funktion, vilket leder till tillväxten av slemhinnor och bildandet av könsvårtor. Det är på huden och slemhinnorna i urinröret, vaginan och cervix, börjar humant papillomvirus till framsteg vid tidpunkten för ett försvagat mänskliga immunsystemet, vilket orsakar, sålunda, ändra cellernas DNA och främja regenerering av stratifierat skvamöst epitel. Herpes simplexvirus anses vara den etiologiska faktorn för blåsans förändrade slemhinna.

Utvecklingen av blåsans leukoplaki kan vara förlängd mekanisk, kemisk, värmeirritation (sten, främmande kropp, infektionsmedel, cancerframkallande ämnen, strålning).

Det finns en uppfattning om utvecklingen av leukoplaki på grund av hormonell obalans i den kvinnliga kroppen, i synnerhet som ett resultat av funktionella förändringar i systemet av hypotalamus-hypofys-äggstock-livmodern uppåt östrogener nivåer (försämrad ägglossning, oligomenorré eller otillräcklig luteala fasen av cykeln). Förutom hypoestrogenism (postmenopaus) och användningen av COC-medel av patienter för preventivmedel och återställande av en oregelbunden menstruationscykel över en lång tidsperiod.

Diagnos och klinikblåsan leukoplaki

Det bör noteras att symtomen på leukoplaki liknar symtomen på kronisk cystit. Till skillnad från patienter med kronisk cystit, hos patienter med leukoplaki kan urinering nästan inte störs eller försämras något. De flesta patienter märker en konstant känsla av tyngd i urinblåsan, en brännande känsla i urinröret, dov smärta över pubis, perineum, ljumskarna, på tröskeln till slidan, smärta och långvarig spasmer, både under och efter urinering.

Inte sällan, så i den allmänna analysen av urin- och urinkulturen finns inga patologiska förändringar. Patienterna genomgår många ineffektiva kurser för allmän och lokal behandling, patienten börjar antar en hyperaktiv blåsan, interstitiell cystit eller psykisk sjukdom.

Sålunda är de viktigaste symtomen på leukoplaki hos blåsans slemhinna ett beständigt dysuri och smärtssyndrom, ofta återkommande och ibland resistenta mot traditionella behandlingsmetoder: dysuri uppenbaras av ökad och svår urinering; smärta, som vanligtvis är lokaliserad i underlivet, över bömen och är "arching" i naturen. Dessa klagomål kan hänföras till kronisk bäckensmärksyndrom. Det antas att smärtsmekanismen hos patienter med urin leukoplaki kan förklaras av neurotrofa och vaskulära trofiska förändringar i urinblåsan.

Diagnos av blåsig leukoplaki är baserad på en omfattande undersökning, inklusive:

 1. Medicinsk historia (klagomål, sjukdomshistoria, identifiering av predisponeringsfaktorer, associerade sjukdomar)
 2. Fysisk undersökning och inspektion i stolen
 3. Laboratorieundersökning: kliniska blodprov, serumbiokemiska parametrar (AJIT, ACT, bilirubinmetabolism, en studie av proteinmetabolism (totalt serumprotein och dess fraktion), blodsocker, kreatinin och urea), dynamisk bestämning av hormonhalten i blodplasma, urinalys, urinkultur med bestämning av de valda mikroorganismernas känslighet för antibiotika, smärta på floran och PCR från urinröret, vagina.
 4. Ultraljud av njurarna, urinblåsan
 5. Omfattande urodynamisk undersökning: utfört enligt indikationer, vid klagomål om nedsatt urinblåsning. Standard urodynamisk forskning innefattar vanligtvis: uroflowmetry, cystometry. Urodynamiska studier är de viktigaste vid diagnosen dysfunktioner i nedre urinvägarna.
 6. Endoskopisk undersökning av urinröret och urinblåsan med en möjlig biopsi av blåsans slemhinnor (cystoskopi med en nypa biopsi).

Cystoskopi i algoritmen för undersökning av patienter med misstänkt leukoplaki hos blåsan är ett obligatoriskt stadium i undersökningen, som ger data om blåsans slimhinnans status.

Cystoskopi är en viktig diagnostisk metod som behövs för att klargöra lokaliseringen av urinblåsan och bestämma graden av dysplastiska processer i urinblåsa och urinstriangeln, samt att utesluta urinblåsesjukdomar som uppstår med liknande kliniska symptom.

Fördelen med cystoskopi är förmågan att diagnostisera blås leukoplaki, medan de modernaste metoderna för undersökning (CT, MRI) inte tillåter detta. Cystoskopi gör det möjligt att bestämma inte bara förekomsten av blås leukoplaki utan även dess storlek, lokalisering och även för att få en uppfattning om tillståndet för blåsans slemhinnor kring leukoplakia lesioner.

Cystoskopiska förändringar framträder som karakteristiska plack av gulvitt eller gråaktig färg med tydliga konturer, ojämn, underminerade kanter, ibland kan jämföras med bilden av "smältande snö".

Behandling av patienter med leukoplaki i urinen

Behandlingen av leukoplaki i urinbladen ska vara omfattande, innehållande etiopathogenetisk behandling.

Antiviral, immunmodulerande och hormonbehandling är bland de etiopatogenetiska behandlingsmetoderna. För behandling av blåsig leukoplaki när inflammatoriska förändringar detekteras i urinen, bör antibiotikabehandling ges till patienter. Valet av antibakteriellt läkemedel bör baseras på mikrobiologiska forskningsdata. Varaktigheten av antibiotikabehandling kan vara långvarig och kan nå 2-3 månader (tills fullständig utrotning av patogenen) är kontrollen resultatet av urinkulturen som utförs upprepade gånger.

Trots förekomsten av moderna antibiotika och kemoterapeutiska läkemedel som snabbt och effektivt kan bota urinvägsinfektioner, är antimikrobiell behandling associerad med ett antal problem. Ett alternativt tillvägagångssätt för behandling av urinvägsinfektioner som upptäckts hos patienter med blåsigleoplaki är att stimulera patientens immunförsvar mot patogen flora genom att administrera immunterapi läkemedel.

Hos friska kvinnor har blåsan skyddande mekanismer som förhindrar bakteriell invasion. I en normal övergångsepitelet hos blåsan (urotelium) allokerar till ytan av glykosaminoglykan (mukopolysackarid) substans som förhindrar bakteriell vidhäftning, migrering av komponenter i urin submukosal skiktet. Destruktionen av mucinskiktet leder till ökad migration av kaliumjoner i interstitium. Migrering av kaliumjoner i inbrott leder till depolarisering av sensoriska nervändar, kramp av släta muskler, skada på blod och lymfatiska kärl. Den normala nivån av kalium i urinen varierar från 20-150 mmol / l. Vid skada på mucinskiktet är denna koncentration tillräcklig för att orsaka långvarig dysuri.

Leukoplaki är en vanlig patologi resistent mot behandling med kronisk cystit. Som tidigare noterats, med utvecklingen av leukoplaki förändras slemhinnor, vilket kan leda till kränkningar av dess skyddande egenskaper - en plats av leukoplaki kan bidra till vidhäftning och efterföljande kolonisering av bakteriefloran. Det är genom denna mekanism att ytterligare villkor skapas för frekventa exacerbationer av blåsor.

Ursprungsskador åtföljs av förändringar som kan betraktas som en kompensations-adaptiv omorganisation av urothelia under tillstånd av beständig infektion.

Patogenetiskt motiverad behandling av blåsig leukoplaki är långvariga instillationer med analoger av glykosaminoglykaner (heparin, hyaluronsyra, kondroitinsulfat, pentosanpolysulfat), d.v.s. terapi som syftar till att förbättra trofismen hos blåsväggen, restaureringen av mucinskiktet.

Hormonersättningsterapi hos patienter med blåsig leukoplaki utförs för att återställa hormonnivåerna eller före kirurgisk behandling. För hormonersättningsterapi av urogenitala störningar används droger med både systemiska och lokala effekter.

Valet av systemisk eller lokal hormonbytebehandling för behandling av urogenitala störningar är strikt individuellt och beror på patientens ålder, sjukdomsvaraktigheten och svårighetsgraden av urogenitala störningar.

Kirurgisk behandling av blåsans leukoplaki innefattar TUR (transuretral resektion) av de modifierade områdena i blåsans slemhinnor, laser excision av de modifierade områdena i blåsans slemhinna med en tidigare biopsi.

TUR är inte bara en metod för kirurgisk behandling utan låter dig också få histologiskt material.

En specifik plats vid behandling av blåsans leukoplaki tas av transuretral förångning av blåsans förändrade slemhinna. Med den här metoden kan du hantera ett stort område för minimitiden.

En av de moderna kirurgiska metoderna för behandling av blåsig leukoplaki är användningen av en laser med hög intensitet. Fördelen med denna metod är dess förmåga att icke-kontakt, blodlöst förånga, bränna och koagulera onormala vävnader och bilda en tunn koagulationsfilm på sårytan som förhindrar penetrering av infektion i de underliggande vävnaderna.

Man tror att kirurgiska metoder endast bör utföras med terapins ineffektiva förmåga.

Och kom ihåg att diagnosen kan låta densamma hos många patienter, men för varje enskild behandling väljs utifrån gemensamma principer.

Bladder leukoplaki behandling: vilken metod anses vara den mest effektiva

Blåsans inre beklädnad bildas av celler i övergångsepitelet. Dess särdrag ligger i stretchability: med ackumulering av urin ökar blåsan i storlek. Men med leukoplaki ersätts övergångsepitelet med ett platt epitel, vilket är benäget för keratinisering. Symtom på leukosklappsblåsa är vanligare hos kvinnor, men orsakerna till denna patologi är inte fullständigt förstådda.

Keratiniserande epitel är en vanlig vävnad som bildar huden. Det skyddar mot verkan av yttre stimuli, men när det ser ut i blåsan kan man inte förhindra den inflammatoriska reaktionen som uppstår under verkan av de aktiva komponenterna i urinen. Leukoplaki kan också påverka vulva, livmoderhalsen, rektum, munhålan.

Varför uppstår sjukdomen

Många studier har ännu inte fastställt den exakta orsaken till sjukdomen, men har identifierat faktorer som predisponerar eller provocerar det. Orsakerna till blåsan leukoplaki är som följer.

 • Kön sex Sjukdomen förekommer oftast hos kvinnor. Det är förknippat med urinvägar, kort urinrör, platsen för slidan och ändtarmen, vilket bidrar till infektionen i urinröret.
 • Hormonal bakgrund. Patologi utvecklas hos kvinnor av reproduktiv ålder och i övergångsperioden när klimakteriet uppstår. Men frekvensen sjunker kraftigt hos kvinnor efter 50 år.
 • Foci för kronisk infektion. Tonsillit, bihåleinflammation, karies, liksom smittsamma processer i närliggande organ kan leda till spridning av bakterier till blåsområdet. Den stigande stigens roll i närvaro av vulvit eller vulvovaginit.
 • Byt ut brott. Endokrina patologier, fetma leder till immunförsvar, vilket minskar skyddet mot icke-specifika infektioner. Immunsystemet påverkas också av sköldkörtelhormoner och binjurar.
 • Sexuell aktivitet. Frekvent förändring av sexpartner, oskyddad sex kan leda till infektion med klamydia, mykoplasmos, ureaplasmos, virusinfektioner som kan spridas till urinorganen.
 • Klimatförhållanden. Att bo i regioner med en skarp klimatförändring ökar frekvensen av patologi lång tid under den kalla perioden. Hos kvinnor i södra länder finns leukoplaki av blåsan praktiskt taget inte. Flyttning av patienter som lider av denna patologi ger en minskning av symtom eller återhämtning.

Symtom på leukoplaki i urinblåsa

De första tecknen på patologi förekommer i form av smärta i bäckenområdet. De är kroniska, men kan regelbundet öka. Också störda urineringsstörningar. Svårighetsgraden av symtom är annorlunda, men en ljusare bild uppträder om leukoplaki i blåsans hals utvecklas. I detta fall stör följande manifestationer.

 • Smärta. Kan vara tråkig eller värkande, med lugna perioder. Ibland blir det permanent eller det finns en känsla av obehag i blåsområdet.
 • Nedsatt urinering Det finns frekventa uppmaningar på toaletten, blåsan är inte helt tömd. Processen själv åtföljs av smärta, brännande känsla, strålen blir intermittent. Därefter utvecklas urininkontinens.

Utvecklingen av områden av keratinisering och hyperkeratos leder till dysfunktion av blåsan. Brott mot urinflödet kan vara komplicerat av njurskador, utvecklingen av deras misslyckande.

Diagnostiska kriterier

Innan du behandlar leukoplaki i blåsan måste du bekräfta diagnosen. Prövning för hans prestation börjar med ett besök hos urologen och gynekologen. För differentialdiagnos behöver kvinnor se en specialiserad läkare, ta ut smuts för flora och onkocytologi. Inflammatoriska förändringar i vagina finns ofta som kräver samtidig behandling.

Ultraljud av bäckenorganen är nödvändig för differentiell diagnos och uteslutning av genitala skador.

Med tanke på den stora rollen i utvecklingen av sjukdomen hos sexuellt överförbara infektioner är det nödvändigt att screena för STI med PCR-metoden.

Direkt för att bekräfta leukoplaki, bör urin analyseras. Till skillnad från cystit, åtföljs leukoplaki inte av tecken på inflammation i analyserna. Huvudsymptomet kan betraktas som detektering av ett stort antal epitelceller. Ibland kan de slå samman i ett fält.

Den viktigaste diagnostiska metoden är cystoskopi. Med hjälp av en videokamera placerad i blåsan har läkaren möjlighet att undersöka sin inre yta. Platser av leukoplaki ser ut som vita plack, ibland slår de samman i stora foci med tydliga men ojämna gränser som liknar snö.

Biopsi av misstänkta skador används praktiskt taget inte. Detta beror på de tekniska svårigheterna att skära vävnad.

Behandlingsmetoder

Behandling av blåsig leukoplaki är förknippad med vissa svårigheter. Valet av behandlingsmetod och behovet av kirurgisk behandling bestäms individuellt. Det är nödvändigt att ta hänsyn till patientens hälsotillstånd, hennes planer för den närmaste framtiden. Om en kvinna planerar en graviditet, kommer en tidsmässig behandlad patologi att rädda från många komplikationer som är förknippade med att bära ett barn.

Konservativ...

Valet av läkemedel beror på diagnosens resultat.

 • Antibiotika. Om en infektion finns i urinorganen, ska lämplig behandling ordineras. Dessutom behövs terapi för diagnostiserad rodnad med kliniska tecken på sjukdomen.
 • Heparinnatrium. Används för instillation av blåsan med leukoplaki. Drogen injiceras direkt i urinen, vilket hjälper till att skydda kroppens skadade vägg. Hyaluronsyra har en liknande effekt.
 • Immunocorrectors. Nödvändigt att förändra kroppens reaktivitet och öka förmågan att hantera infektion. De använda drogerna är interferon "Viferon", "Genferon", såväl som "Polyoxidonium".

... och kirurgiska metoder

Metoder för kirurgisk avlägsnande av leukoplaki hos blåsan kan bli av med lesionen, men garanterar inte förekomsten av sjukdomsåterhämtning någon annanstans, eftersom det inte är orsakerna till den patologin som elimineras, men endast dess konsekvenser.

Vissa svårigheter förknippade med läget av läkning. För ett kirurgiskt sår är huvudvillkoren för framgångsrik läkning luftens tillträde. Det spelar ingen roll vad det var kvar - en skalpell, en laser, koagulering. I blåsan är omöjligt. Därför tar healing lång tid, många dysursjukdomar kvarstår. Med nederlag i blåsans hals efter operation för cauterization av leukoplaki störs receptorapparaten, vilket leder till framväxten av långvarigt långvarigt smärtsyndrom.

Kirurgiska behandlingar innefattar följande:

 • transuretral resektion;
 • förångning;
 • koagulering;
 • laserablation.

Det mest moderna tillvägagångssättet för behandling är laserablation. Det låter dig ta bort den modifierade vävnaden med minimal trauma mot muskelskiktet. Detta påskyndar läkning och läkning av det postoperativa såret.

Recensioner av blås leukoplakia säger att sjukdomen är svår att behandla. Även efter avlägsnande av patologiska skador är en långvarig bevarande av smärtssyndrom och dysursjukdomar möjlig. Vissa läkare rekommenderar att du utför speciella övningar för att träna urinprocessen och påskynda återhämtningen.

recensioner

Flickor jag lider i 2 år. allt började med att temperaturen steg 40 läkare kunde inte räkna ut den exakta diagnosen. 1,5 månader 4 gånger låg på sjukhuset, kom alltid dit med en temperatur på 40. Då fanns anfall varje sex månader. Jag visste inte vad jag skulle tänka, jag hade ont under sex, men jag var inte uppmärksam på den. Den andra dagen gjorde jag en cystoskopi med min läkare, han tog omedelbart ett biopsitest och här kom resultaten. Det visade mig att jag hade leukoplaki av livmoderhalsen MP. daglig smärta i MP (tyngd, stickningar) och för en månad sedan började jag bedwetting och jag vet inte vad jag ska göra. Läkaren samråder med alla chefer på urologiska avdelningar på sjukhus och kliniker. Jag är bara 19 år gammal. Jag är i ett hemskt tillstånd.....

Jag har nyligen diagnostiserats med detta, naturligtvis är denna sjukdom inte trevlig, men den kan behandlas, vilket är bra. Det viktigaste är att inte självmedicinera, utan att omedelbart gå till doktorn, även om du tror att du har cystitis, vilket var fallet i mitt fall.

För 6 månader sedan hittade jag leukoplaki efter långvarig ångest hos blåsan och ryggen. Flera år körde där, här med en diagnos av xp. cystit. Det gick inte att förstå vad som händer. De satte mig på sjukhuset, laser leukoplakia, men jag kände mig inte 100% frisk... (Ja, min rygg var borta, det fanns ingen exacerbationer, men jag går inte på toaletten ändå.) Det räcker inte för mig att gå på toaletten en natt oftast efter 10 minuter går jag igen för att få lite ut och först efter att jag somnar lugnt. Jag känner att blåsan ibland fylls... Jag vet inte hur man ska förklara, men jag tror att de kommer att förstå. Ibland brinner det lite i urinröret... Det är allt tolerabelt, Jag är van vid det i många år, men det verkar som om det inte är normalt, men jag känner det Detta har redan blivit en kronik, eftersom diagnosen "kronisk blåsan" inte har blivit avbruten, trots leukoplaki. Frågan är, kommer det att bli så hela mitt liv?) Ska jag lida av inkontinens i min ålder? Jag är 21 år och redan sådana hälsoproblem... Läkaren sa hur du föds, så allting kommer att bli bra. På måndag kommer vi att återcystoskopiera.

Hallå De behandlade mig för blåsor i 2 år, en urolog gjorde en cystoskopi och gjorde en diagnos av livmoderhalscancer, det är allt låt oss behandla denna cystitis. Och all förvirring, hur mycket jag drack antibiotika, jag kan inte ens säga... när allt skadade och ingenting hjälpte, kom jag bara in och bad om att döda mig, det var redan omöjligt att bära. Det fanns inget liv. Läkaren föreskrev en cystoskopi och avslöjade en vattenburk och sa bara TOUR... så gjorde det här TOUR väntar på resultatet... hårt, men jag hoppas.

Vad är den farliga diagnosen leukoplaki hos blåsan?

Inte många kvinnor på egen hand utan detaljerad instrumental intervention kan veta att de behöver genomgå behandling av urinblåsan leukoplaki. Om detta kan även läkare inte gissa på grund av att patienten saknar uttalade symtom. En kvinna kan komma till läkarmottagningen med klagomål på hennes cystit, även om hennes sjukdom i själva verket kan associeras med utvecklingen av leukoplaki. Hos män av detta slag finns sjukdomen relativt sällan, allt förklaras av orsaken till den olika strukturen i deras urogenitala system.

Vad är denna patologi? Det är ett kornat skikt som bildas i blåsans område på grund av transformationen av celler i övergångsepitelet i flerskiktiga platta celler. Genom att denna patologi uppträder kränker funktionen av blåsan, är farlig eftersom den provocerar bildandet av onkologiska naturens plack mot bakgrunden av det precancerösa tillståndet hos organets vävnader.

Etiologi av leukoplaki

Om man jämför strukturen hos det manliga urogenitala systemet med honan, kan den senare infektionsinfektionen ske snabbare på grund av anusens närhet till urinröret. Detta innebär att för infektionens penetration finns det många gynnsamma förhållanden för att nå blåsans hålighet utan hinder.

Infektion kan uppträda både på fallande och stigande sätt, oftast börjar sjukdomen mot bakgrund av oskyddad samlag, på grund av en sexuell infektion i urinröret eller andra kroniska sjukdomar i organ och system i människokroppen.

Att utveckla tandkaries, kroniska otolaryngologiska sjukdomar, såsom tonsillit eller bihåleinflammation, kan framkalla symtom på leukoplaki hos blåsan. En sådan sjukdom kan också utsättas för personer som ofta missbrukar fysisk eller mentala arbeten på grund av trötthet, brist på vila eller stressiga situationer.

Risken för infektion hos kvinnor ökar om man, trots läkares varningar - om den intrauterinanordningen inte bärs mer än den föreskrivna tiden - inte försiktigt glömmer att konsultera en gynekolog i tid för ersättning eller tillfällig annullering. I det här fallet varnar experter, för att undvika eventuell infektion, bör kvinnor inte, efter en viss tid, ta kontakt med sin läkare.

Ofta kan leukoplaki diagnostiseras bland patienter med endokrina sjukdomar, de som är associerade med dysfunktionen hos hypotalamus-hypofyssystemet och sjukdomar hos äggstockarna hos kvinnor. Resultatet av det patologiska fenomenet är i detta fall ökad produktion av östrogen, som ibland uppstår mot bakgrund av okontrollerat intag av orala preventivmedel.

Huvudfaktorn vid utvecklingen av leukoplaki är den smittsamma processen, de skyddande egenskaperna hos blödernas hälsosamma epitel fortsätter tills de besegras av bakterier eller urinsyra. Sådana fenomen kan innebära en förändring i epithelskiktets struktur på den platta, exempelvis under verkan av långvarig infektion av blåsan med cystit.

Hur patologi utvecklas på cellulär nivå

Enligt de morfologiska studierna av den patologiska processen kan leukoplaki fortsätta på olika sätt beroende på sjukdomsstadiet:

 1. Squamous modulering. Denna form av sjukdomen involverar omvandlingen av epithelets övergångsskikt på flerskiktiga plattceller, medan vävnadsstrukturen hos blåsan förblir oförändrad.
 2. Squamous metaplasi. Tyger? bestående av skvättstrukturer börjar regenerera och de återstående friska cellerna fortsätter att dö som ett resultat av sjukdomsprogressionen.
 3. Metaplasi med keratinisering. Den förändrade blåsvävnaden är gradvis täckt av kornade områden och plack formar på ytan.

Baserat på ovanstående kan tre former av leukoplaki särskiljas:

Var och en av dessa former har en speciell symptomatologi, därför kräver de alla individuell uppmärksamhet och behandlas på olika sätt. En sådan sjukdom framkallar inte bara utvecklingen av den inflammatoriska processen, men orsakar också störningar i detrusor i urinblåsan.

Leukoplaki hos gravida kvinnor

När det gäller graviditet, har de leukoplaki i blåsan kan orsaka följande sjukdomar, beroende på graviditeten:

 • Infektioner kan orsaka sjukdom hos kvinnor under graviditeten: human papillomavirus, klamydia, trichomoniasis eller andra liknande sjukdomar. Sådana fenomen är särskilt farliga under den första perioden då de bär en baby, eftersom de är farliga faktorer som framkallar olika typer av anomalier i barnets kropp. Ibland kan detta orsaka för tidig uppsägning av graviditeten.
 • Om sjukdomen har inträffat vid ett senare tillfälle av barnet, kan kvinnans arbetskraft sluta för tidigt på grund av fostrets infektion, placentaavbrott. Eller i värsta fall kan ett barn födas med patologiska abnormiteter som redan har bildats.

Om en kvinna som planerar att bli gravid, har blivit diagnostiserad med blås leukoplaki under rutinkontrollen, uppmanas hon att överge denna satsning till det ögonblick av fullständig återhämtning och återställande av organvävnaderna. I denna situation kan graviditet inträffa med komplikationer.

Om sjukdomen endast bekräftades vid den tidpunkt då kvinnan redan var i stället förskrives hon antibakteriella medel, medan doktorn alltid tittar på graviditeten från det att sjukdomen upptäcks och tidpunkten för uppfattningen. I regel regleras inte intensivvård förrän en kvinna föds.

Symptom på den patologiska processen

Baserat på dessa symtom kan patienten behöva genomgå behandling för blås leukoplaki:

 1. en ökning av antalet urinrörelser;
 2. obehagliga symtom vid urinering med tecken på urinretention i kroppen;
 3. nagande smärta i underlivet med förekomsten av sjukdomar i ländryggen och bäckenregionen;
 4. konstanta känslor av blåsans fullhet;
 5. symptom på generell sjukdom och svaghet i kroppen.

Om en patient har denna typ av symtom, börjar läkare i de flesta fall inte omedelbart misstänka att han har leukoplaki hos blåsan, ofta föreslår experter att deras patienter ska genomgå antiinflammatorisk behandling.

Diagnostiska förfaranden

Leukoplaki är en latent sjukdom som lätt förväxlas med cystit. Därför, för att specifikt kunna fastställa orsaken till sjukdomen kan patienter som misstänks för blåsan sändas för att genomgå ett antal nödvändiga diagnostiska förfaranden.

Men innan läkaren ger riktningen till diagnosen, kommer han säkert att fråga patienten om sina känslor och ta reda på hur svårt symptomen manifesterar sig. Vidare, efter avslutad konversation, börjar känna blåsans område och medföra resultaten till patientens polikort, på grundval av vilken patienten kommer att få vägbeskrivningar för att bli diagnos.

Det första steget är att ge urin för laboratorietester för att bestämma mängden socker, karbamid, kreatin och hormonella abnormiteter. När det gäller blodprovet är det nödvändigt att detektera naturen hos metabolismen och proteinsyntesen i en biologisk vätska.

I det andra steget genomgår patienten ultraljud. Denna diagnos låter dig bestämma nivån på skador på livmoderhalsen i kroppen och dess inre område, med undantag för överföring av infektion till andra delar av organen. Dessutom kan uroflowmetry användas, det här är diagnosen som gör det möjligt att fastställa patientens problem med urinprocessen.

Diagnos av leukoplaki kräver också en undersökning av patologin med hjälp av cystoskopi, vilket gör att man kan undersöka det drabbade området av blåsan genom urinröret. När det gäller användningen av excretoryurografi är det också ett integrerat förfarande för att identifiera sjukdomar i det urogenitala systemet genom användning av ett kontrastmedel i forskningsprocessen.

Principer för behandling av patologi

Vilken behandling en patient kommer att få vid urin leukoplaki beror helt och hållet på de etiologiska data och svårighetsgraden av sjukdomen. Likaså kan både operativa och konservativa behandlingar krävas. Den senare baseras på användning av läkemedel som syftar till att undertrycka inflammatorisk process.

Vad ingår här:

 • antimikrobiell och antiinflammatorisk terapi;
 • droger för att stärka immunförsvaret;
 • fysiologiska lösningar (analoger av glykosaminoglykaner) för bevattning av blåsan för att öka regenereringen av de drabbade områdena;
 • Fysioterapi hänvisar till behandling och eliminering av symtom på blås leukoplaki med hjälp av laser-, magnet- och mikrovågsterapi och elektrofores.

Blåsoperation

I extrema fall, med låg effektivitet av de ovan beskrivna förfarandena, tilldelas patienten en opererbar avlägsnande av hela kaviteten i blåsan eller endast en liten del av den.

Transuretral resektion, kirurgi för att ta bort drabbade blåsvävnader med en speciell slinga kopplad till ett cystoskop.

Laserdriften utförs på grund av åtgärden på det drabbade området med en elektrisk ström, det gör det möjligt att helt bränna den skadade vävnaden och skydda dem från efterföljande infektion på grund av bildandet av en skyddande film runt det avlägsna området.

Dietbehandling

För att få en snabbare behandling av leukoplaki rekommenderas att patienter reglerar kosten på grundval av produkter som inte orsakar irritation av blåsans vävnadsslimhinna.

Baserat på detta får patienterna strikt inte äta:

 • kryddig, stekt, rökt rätter och kryddor;
 • saltade och sylt mat;
 • mycket fettbuljonger;
 • kaffe och alkoholdrycker, starka teer.

Vilka produkter får äta:

 • färsk frukt med en söt smak;
 • färska eller kokta grönsaker, med undantag av vitkål och blomkål, tomater, rädisor, lök, sorrel och vitlök.
 • färsk mjölk och mjölkprodukter;
 • olika typer av spannmål;
 • fisk och kött med undantag av feta sorter.

En annan förutsättning för återhämtning är det normaliserade dagliga dricksregimen, vilket inkluderar användningen av vätskor per dag för minst två liter. Detta kommer att underlätta snabb avlägsnande från kroppen hos patientbakterierna som är provokatörer av den patologiska processen.

Bra att dricka:

 • njurtea
 • låga koncentrationer av grön och svart te utan tillsats av socker;
 • renat eller icke-karbonerat kloridkalciumvatten;
 • bär fruktdrycker baserade på tranbär eller lingonberries.

Hur man undviker komplikationer

Blåsans väggar blir mindre elastiska på grund av den långa loppet av den inflammatoriska processen. Många patienter med intravesikal leukoplaki måste möta denna komplikation. I urinblåsan, på grund av utvecklingen av ett patologiskt fenomen i den, behålls urinen ofta inte och börjar spontant utträda utan att den sjuka kan få medveten kontroll.

Ofta dessa komplikationer om patienten inte söka medicinsk hjälp eller behandling på sina egna FÖRHASTAD sätt gå in njursvikt, tills den period då patienten plötsligt börja att misslyckas njurar.

För att förhindra att detta inträffar, efter utskrivning från sjukhuset eller under behandlingen, rekommenderas patienterna inte bara för att undvika smitta med infektionssjukdomar, men också för att stärka kroppens skyddande funktioner.

Det är viktigt att komma ihåg att leukoplaki är ganska offensiv fenomen, så denna sjukdom bör behandlas i tid och helst på ett tidigt stadium, eftersom i det långa loppet av infektion, kan sjukdomen orsaka cancer i urinblåsan. Av detta skäl är det mycket viktigt att få rätt medicin, vilket inte bara kommer att undvika överföring av infektion till närliggande organ, utan också botas utan operativ ingrepp.

Leukoplakia förebyggande

Som förebyggande åtgärd är det viktigt att följa följande rekommendationer för att undvika utveckling av leukoplaki i urinblåsan.

 • Använd preventivmedel i intima relationer
 • att genomgå omgående behandling vid infektion med könsinfektioner och inte bara
 • ha en betrodd sexuell partner
 • stärka kroppens immunförsvar genom sport, härdning och rätt diet;
 • Tillåt inte tecken på hypovitaminos i kroppen under vintern och våren.
 • undvika hypotermi bäcken område;
 • följ reglerna för intim hygien.

Dessutom är det också nödvändigt att ägna tillräckligt med tid att vila, sova, plus inte röka och sluta ta alkohol och droger.

Tecken på blås leukoplakia

Cellerna i övergångsepitelet, som utgör kroppens slemhinnor, utför en mycket viktig funktion - skyddar organen mot skador och aggressiv verkan. Blåsans inre lager är också fodrat med slemhinnor, vilket neutraliserar urinens effekt på organets väggar.

I vissa fall finns det en sådan patologi när celler i övergångsepitelet ersätts av plana (döda) epitelceller som inte kan utföra en skyddsfunktion. Patologi kan påverka alla interna organ, inklusive blåsan. Denna sjukdom kallas blås leukoplaki.

Vad är sjukdomen? Finns det effektiva behandlingar? Någon botade leukoplaki av blåsan, vi lär oss vidare.

Vad är det

När de transitionala epitelcellerna ersätts av skiktade epitelceller bildas specifika områden som omfattas av stratum corneum på blåsans slemhinna. Detta skikt utför inte skyddsfunktioner och urinen i organhålan verkar på ett katastrofalt sätt på sina väggar, vilket orsakar skador och inflammation (se bilden nedan).

Patienten utvecklar leukoplaki - en kronisk inflammatorisk process som påverkar blåsans väggar och stör dess normala funktion.

Det är känt att patologi är vanligare hos kvinnor. Detta beror på de anatomiska egenskaperna hos strukturen hos det kvinnliga genitourära systemet, som i större utsträckning än män utsätts för olika typer av infektioner. Urinröret hos kvinnor är något kortare än hos män, därför är infektion lättare att tränga in i urinblåsan.

Det är infektionen som anses vara den vanligaste orsaken till leukoplaki.

Varför visas det?

Den främsta orsaken till leukoplakiutveckling är infektionens penetration i människokroppen. Hur går det här?

Patogena mikroorganismernas huvudsakliga vägar stiger uppåt. Det vill säga infektionen kommer in i urinblåsan från vulva genom urinvägarna. De orsakssjukdomar som orsakas av sjukdomen är i detta fall mikrober som orsakar STD (Trichomonas, klamydia, andra skadliga organismer).

Infektion kan utföras på ett nedåtriktat sätt, det vill säga genom blodomloppet och lymfflödet, kommer mikroorganismer in i blåsområdet från njurarna, tarmarna och livmodern. Sedan är orsaksmedlet för leukoplaki bakterier som E. coli, stafylokocker, streptokocker och andra.

Till antalet negativa faktorer som bidrar till utvecklingen av sjukdomen är det vanligt att tillskriva:

 • Kroniska sjukdomar i inre organ ligger både nära blåsan och på något avstånd från den (till exempel njursjukdom, livmoderhalsinflammation, karies, bihåleinflammation i avancerad form);
 • Felaktig användning av interna preventivmedel (t.ex. spiraler);
 • Anatomiska egenskaper hos det mänskliga urogenitala systemet;
 • Oskyddad sex, promiskuöst sexuellt liv;
 • Hormonala störningar i kroppen;
 • Förlängd minskning av immunitet
 • Frekvent stress, känslomässig och fysisk utmattning.

Klinisk bild

Eftersom leukoplaki är en inflammatorisk process som uppträder i urinblåsan, visar symtomen på denna sjukdom sig som tecken på inflammation. Dessa tecken inkluderar:

 • Hyppig uppmaning att tömma blåsan, även i fall där den inte är fylld;
 • Överträdelse av urinprocessen (minskning av mängden urin utsöndras, svårighet att tömma orgelet, när det efter urinering är känt att blåsan inte är helt tom);
 • Vid urinering kan urinströmmen avbryts ofrivilligt;
 • När man försöker tömma blåsan upplever patienten obehag (brännande, smärta);
 • Dra upp sensationer i underlivet, nedre delen av ryggen, bäckenorganen;
 • Allmän försämring av hälsan.
till innehåll ↑

Diagnos av sjukdomen

Vid diagnos är det viktigt att bestämma förekomsten av sjukdomen, för att skilja den från patologier som har en liknande klinisk bild (till exempel från cystitis). För att göra detta, genomföra en serie laboratorietester:

 1. Urintest (allmän, biokemisk, för närvaro av bakterier);
 2. Urinanalys enligt metoden för Nechyporenko;

Hur man samlar urin för Nechiporenko läs i vår artikel.

 • STD test;
 • Vaginal smet för mikroflora;
 • ultraljud;
 • Biopsi från blåsväggen;
 • Cystoskopi (för att utesluta blåsor).
 • Analys av STI bör genomföras under perioder av förvärring av leukoplaki-symtom, eftersom under infektion kan dessa infektioner inte uppstå eller detekteras i test.

  Hur man behandlar

  Att välja en eller annan terapeutisk metod är endast möjlig när det fastställs inte bara sjukdommens närvaro utan också typ av dess patogen.

  För behandling idag använda en rad olika terapeutiska metoder (konservativa, kirurgiska metoder).

  Drogbehandling

  För att eliminera orsaken och symptomen på patologin ordineras vanligtvis följande grupper av läkemedel:

  • Antibiotika för destruktion av skadliga mikroorganismer;
  • Antiinflammatoriska läkemedel för att eliminera inflammation;
  • Immunomodulatorer och vitaminkomplex för att förbättra immuniteten.

  För att återställa den drabbade urinväggen injiceras speciella läkemedel i sitt område som påskyndar regenereringsprocessen. Med samma syfte används också olika fysioterapeutiska metoder (magnetisk terapi, elektrofores).

  Kirurgisk avlägsnande

  Operationen betraktas som säker och smärtlös för patienten, eftersom den utförs under generell anestesi.

  Ett speciellt instrument sätts in genom urinröret i blåsans område, med vilken den drabbade delen av orgelet skärs av. Friska delar av blåsväggen kombineras, en sutur påläggs på detta område.

  För operationen med hjälp av de senaste tekniska enheterna (mikrokamera, en strålkälla), så kan doktorn visuellt övervaka hela processen med operationen från insidan.

  Moxibustion laser

  Användningen av en laserstråle för att avlägsna kåt blåseslemhinna är den mest moderna och mindre invasiva behandlingsmetoden. Effekten av lasern utförs på ett kontaktfritt sätt, medan riktigheten i riktningen är mycket hög, vilket gör att du kan ta bort de drabbade områdena så snabbt och säkert för patienten.

  Traditionella behandlingsmetoder

  Användningen av traditionell medicin som en oberoende terapeutisk metod är strängt förbjuden, eftersom den främsta orsaken till patologins utveckling är en bakterieinfektion, och den kan endast elimineras med antibakteriella läkemedel.

  Men som tillhörande behandlingsmetoder har populära recept rekommenderat sig positivt.

  För behandling av leukoplaki är vegetabiliska preparat baserade på sådana örter som: rosenkrans, spurgeon, goldenrod, celandine, lin lämplig.

  För beredning av dekoktioner av örter behöver 2 matskedar. råvaror (färska eller torkade) häll ett glas kokande vatten, lämna i en timme, dränera. Buljong tar 1 gång om dagen på tom mage. Herbal decoctions har en lugnande, antiinflammatorisk, tonisk effekt.

  förebyggande

  Leukoplakia är en förförisk sjukdom som påverkar blåsan, vilket leder till en kränkning av funktionaliteten, vilket påverkar patientens livskvalitet mest negativt. Dessutom finns risk för att tumörer bildas i de drabbade områdena i orgeln.

  Därför behöver du tid att tänka på hur man förhindrar utvecklingen av sjukdomen. Det är lätt att göra, du måste följa ett antal grundläggande förebyggande regler:

  • Tid för att eliminera smittsamma sjukdomar, inflammationsfokus
  • Avstå från promiskuöst kön, oskyddad sex, skydda dig mot STD;
  • Stärka kroppens naturliga försvar;
  • Följ principerna om riktig näring, äta mat rik på vitaminer, mineraler.

  Mer information om sjukdomens klinik kommer att berätta för doktorn i videon:

  Bladder leukoplaki

  Blåsig leukoplaki är en kronisk sjukdom där övergångsepitelceller som kläder i blåsans hålrum ersätts av plavial epitelceller.

  Det finns områden som är täckta med keratinerande epitel, som, till skillnad från övergången, inte skyddar blåsans väggar från den aktiva påverkan av urinkomponenter, vilket orsakar kronisk inflammation.

  Sjukdomen uppträder hos kvinnor mycket oftare än hos män, på grund av kvinnans urinrörs strukturella egenskaper, vilket gör att blåsan är mer tillgänglig för infektion, vilket, som det visade sig, spelar en ledande roll vid förekomsten av blås leukoplaki.

  Orsaker till Bladder Leukoplakia

  Huvudvägen för infektion i blåsan är stigande, d.v.s. från de yttre könsorganen. Oftast orsakar leukoplaki i blåsan sexuellt överförbara infektioner (STI) - ureaplasma, mykoplasma, trichomonas, gonokocker, klamydia, herpesvirus. Emellertid är en nedåtgående infektionsväg också möjlig, när infektionen tränger in i urinblåsan med blod eller lymf från njuren, tarmen, livmodern och dess bilagor. I detta fall är orsaksmedlen E. coli, streptokocker, stafylokocker, Proteus etc.

  Faktorer som predisponerar blåsan leukoplaki är:

  • Kroniska sjukdomar i angränsande organ
  • Fjärrfokus på kronisk infektion (carious teeth, kronisk bihåleinflammation, tonsillit, etc.);
  • Långt, överskridande tillåtliga villkor, användning av en intrauterin enhet;
  • Anomalier av strukturen hos genitourinary systemet;
  • Orsakat sexliv utan användning av barriärprevention.
  • Endokrina sjukdomar;
  • Hypotermi, promiskuös livsstil, stress, brist på vila - alla faktorer som minskar immuniteten.

  Symtom på leukoplaki i urinblåsa

  De viktigaste symptomen på blåsig leukoplaki, som klagar över vilka patienter som går till doktorn, är smärta i bäckenet (kronisk bäckensmärta) och urinproblem. Dessa symtom kan ha varierande grad av svårighetsgrad, de är mest uttalade i leukoplaki i blåsans hals - området som är mest mottagligt för utseendet på denna patologi. Smärtan i denna sjukdom är matt, värkande, kan vara permanent. Patienter känner obehag i urinblåsan. Med leukoplaki i urinblåsa orsakar urinering en skärande smärta eller en brännande känsla.

  Vid försvagning av inflammation, symtom på blåsan går med i symtomen på blåsan leukoplaki: frekvent urinering, intermittent ström, ofullständig tömning av blåsan under urinering, ökad smärta vid urinering, försämring av det allmänna tillståndet.

  I allmänhet liknar symtomen på blåsig leukoplaki mycket symtomen på cystit, vilket ofta tjänar som en orsak till diagnostiska fel och behandlingssvikt. Som ett resultat av studier utförda av urologer upptäcktes det att de flesta kvinnor som inte hade behandlats framgångsrikt under lång tid från kronisk cystit och hade ihållande bäckensmärksyndrom, drabbades faktiskt av leukoplaki i urinblåsa, vilket upptäcktes efter en grundlig avancerad diagnos.

  Diagnos av blås leukoplaki

  För att fastställa en diagnos av blås leukoplaki används följande studier:

  • Allmänna, biokemiska, bakteriologiska analyser av urin;
  • Funktionellt urinprov enligt Nechyporenko;
  • Alla typer av test för förekomst av STI (bacpossev, PIF, PCR);
  • Gynekologisk undersökning av patienten med obligatorisk analys för vaginalt innehåll
  • Immunnogramma;
  • Ultraljud av bäckenorganen;
  • cystoskopi:
  • Blåserväggens biopsi.

  Vid genomförande av forskning som syftar till detektering av STI, bör det noteras att testen under perioden av eftergift av symtom på blås leukoplaki inte kan visa närvaron av infektion. Forskning i detta fall måste upprepas under en förvärmning av sjukdomen eller efter provokation.

  Cystoskopi är den viktigaste metoden vid diagnos av blåsig leukoplaki, vilket möjliggör differentiering av denna sjukdom med kronisk cystit.

  Behandling av blås leukoplaki

  Beroende på processens skede och omfattningen av lesionen, välj en metod för behandling av blås leukoplaki. Sjukdomen behandlas på ett medicinskt och kirurgiskt sätt.

  Terapeutisk behandling av blås leukoplaki består av att förskriva flera grupper av läkemedel, med syftet att komplexa effekter på patogenen och den drabbade vävnaden. Antibakteriella läkemedel används som påverkar identifierade mikroflora, antiinflammatoriska, fortifierande medel, immunokorrektorer. För att skydda den skadade urinväggen från de aggressiva effekterna av urin används blåsans instillationer (bevattning) med läkemedel som är analoger av naturliga glykosaminoglykaner (hyaluronsyra, heparin, kondroitin etc.) - ämnen som återställer det skadade skiktet i epitelet.

  Fysioterapeutisk behandling av blås leukoplaki används allmänt: elektrofores av läkemedel, laserterapi, magnetisk terapi, mikrovågsexponering, d.v.s. alla de metoder som bidrar till att avlägsna inflammation, näring och vävnadsregenerering, eliminering av vidhäftningar, som ofta åtföljer kronisk inflammation.

  I händelse av misslyckande av terapeutiska metoder eller sjukdomens avancerade stadium drabbar man till operationens leukoplaki hos blåsan. Detta är ett extremt mått, men ibland är det det enda effektiva sättet att behandla en sjukdom. I urin leukoplakia kallas operationen TUR, en transuretral resektion av blåsan. Detta är en endoskopisk operation utförd med ett cystoskop, som sätts in genom urinröret i blåsan, där den drabbade vävnaden skärs av med en speciell slinga. Cystoskopet är utrustat med en fiberoptisk ljuskälla och en kamera, tack vare vilken blåsig leukoplaki verkar under kontroll av syn och det blir möjligt att helt avlägsna de skadade delarna av orgeln samtidigt som den upprätthåller sin integritet.

  Komplikationer av blås leukoplaki

  Risken för blåsans leukoplaki utöver de olägenheter som orsakas är att blåsans vägg är sklerotisk till följd av långvarig inflammation, förlorar dess elasticitet, varigenom blåsan blir inkompatibel och faktiskt förlorar sin funktion, eftersom urinretention endast uppträder under 20-30 minuter, varefter det börjar läcka. Gradvis utvecklas njursvikt, vilket leder till döden.

  Leukoplakia i urinblåsan är också ett precanceröst tillstånd, vilket innebär att det i avsaknad av kvalitetsbehandling kan degenerera till cancer.

  Med tanke på detta bör behandling av blås leukoplaki vara tillräcklig och omedelbar.