Tecken på njursjukdom hos vuxna

Tecken på njursjukdom hos vuxna är mycket igenkännliga och enkla. Om dem och kommer att diskuteras i den här artikeln, för den korrekta och snabba behandlingen är väldigt viktigt att korrekt diagnostisera.

För njursjukdom kännetecknas av sjukdomar i urinering, ryggsmärta, svullnad. För många sjukdomar kan kännetecknas av feber, andfåddhet, ökat blodtryck. Patientens utseende förändras. Ofta finns det generella klagomål.

Urinförändringar

Urinreduktion

Att minska mängden urinutsläpp (oliguri) eller fullständig frånvaro av urinering (anuri) kan bero på akut njursvikt som ett resultat av akut glomerulonephritis.

Orsaker till akut urinretention är ofta urinvägsobstruktion (prostata adenom, urolithiasis). Ibland kan anuri orsakas av extrarenal vätsketab (feber, överdriven svettning vid varmt väder).

En minskning av urinering hos en patient som lider av kronisk njursjukdom bör varnas för möjligheten att övergå till terminalstadiet av kroniskt njursvikt, särskilt om utseendet på oliguri förekom av en period med tung urinering och törst.

Öka urinmängden

En ökning av mängden urin (polyuria) och en sekundär ökning av volymen av vätskekonsumtion (polydipsi) kan vara en följd av uttalade tubulära störningar och skador på njurens vävnader (polycystisk njursjukdom, kronisk pyelonefrit).

Utvecklingen av polyuri hos patienter med glomerulonephritis indikerar sjukdomsprogressionen.

Kanske utvecklingen av polyuri som ett resultat av hypokalemi av olika ursprung (till exempel långsiktig användning av diuretika). Utnämning av kaliumläkemedel i detta fall leder till normalisering av mängden urinutmatning.

Förekomsten av polyuria, frekvent nattlig urinering (nocturia), torr mun kan indikera utvecklingen av njursvikt och kräver en obligatorisk studie av plasmakreatinin och urea.

Polyuria och polydipsi av renalt ursprung måste differentieras från liknande fenomen hos patienter med diabetes. Med en normal koncentration av glukos i blodet, svår polyuria och törst är det nödvändigt att utesluta närvaron av socker utan socker.

dysuri

Närvaron av rezie vid urinering i underlivet och urinröret är oftast ett resultat av urinvägsinfektion (cystit, uretrit). Dessa fenomen kan emellertid vara resultatet av separation av små stenar eller nekrotiska massor vid njur tuberkulos. Du kan uppleva smärtsam urinering vid allvarlig brutal hematuri vid passage av blodproppar i urinröret. Ständigt återkommande dysuriska fenomen kan vara de enda manifestationerna av urinvägarnaberkulos.

En förändring i urinfärgen, blodets utseende i urinen (hematuri) observeras oftast vid akut glomerulonefrit, förvärring av kronisk glomerulonefrit och njursinfarkt.

Utseendet av synligt blod i urinen efter en episode av renal kolik indikerar ofta urolithiasis. Utsöndring av en liten mängd skarlet blod i urinen, i kombination med frekvent smärtsam urinering, observeras i hemoragisk cystit.

Plötslig smärtfri hematuri, som ofta kan vara den enda manifestationen av en urinvägs tumör, kräver särskild uppmärksamhet.

Förekomsten av blod i urinen indikerar inte alltid blödningens renalitet. Endast urinutsöndring av maskliknande blodproppar kan troligen indikera njurarna som blodkälla i urinen.

Lågryggsmärta

Detta är en av de frekventa klagomålen om njursjukdom. Med all smärta i njureområdet är en urinalysstudie nödvändig. Lågryggsmärta orsakad av njursjukdom, är mestadels tråkig, som regel beror lite på rörelsen och positionen hos patientens kropp.

Oftast observeras smärta vid akut pyelonefrit eller förvärring av kronisk pyelonefrit, liksom hos tuberkulos och njurtumörer.

Kronisk glomerulonephritis åtföljs i de flesta fall inte av smärtor i ryggen, men med dess exacerbationer (såväl som med akut glomerulonefrit), som uppträder med hematuri, kan det finnas kortvarig smärta som försvinner samtidigt.

Intensiv smärta i njureområdet kan inträffa med njursvårinfarkt, apostematisk nefrit och paranofrit.

Utseendet av ryggsmärta vid tidpunkten för urinering kan observeras med vesicoureteral reflux, när urin kastas tillbaka från urinblåsan i urinledarna.

Smärta i nedre delen av ryggen, som uppstår i kroppens upprättstående position och försvinner i det benägna läget, kräver uteslutning av njurframkallning.

Närvaron av intensiv smärta i nedre delen av ryggen och buken, vilket tvingar patienten att rusa, att inte hitta en plats, som ofta strålar ut i inguinalområdet, underlivet, ibland till anusen, observeras under stensrörelsen genom urinledaren. Liknande smärtor kan uppstå om urinblåsan är blockerad med nekrotiska massor (njur tuberkulos, nekrotiserande papillit) eller blodproppar.

feber

Feber är mindre vanligt vid njursjukdom. Med en distinkt proteinuri (protein i urinen) eller hematuri (blod i urinen) kombinerat med temperaturhöjningar är det nödvändigt att utesluta en systemisk sjukdom (oftast nefrit i systemisk lupus erythematosus.

Oftast förekommer en ökning av kroppstemperaturen hos nephrologiska patienter i inflammatoriska sjukdomar i njurarna och urinvägarna (akut och kronisk pyelonefrit, apostematosnefrit, etc.).

En akut ökning av kroppstemperaturen upp till 39-40 ° C, som vanligen förekommer på grund av att man tar några mediciner och i början följt av en kort period av ökad urinering, följt av brist på urin, kan vara ett resultat av akut interstitial nefrit.

Plöda temperaturhöjningar med frossa, oberoende av intag av antibakteriella läkemedel, kan observeras med metastaser och sönderfall av njurtumörer.
En långvarig temperaturökning till 37-38 ° C, i kombination med förändringar i urintester, kräver uteslutning av urinvägar tuberkulos.

Förändringar i patientens utseende

I debuten av akut glomerulonefrit, såväl som i nefropati av gravida kvinnor, som uppträder med en ökning av blodtrycket, kan agitation observeras med efterföljande förlust av medvetande, tungbit, ofrivillig urinering följt av plötslig hämning, sömnighet.

Förlust av medvetande kan förekomma vid allvarligt nefrotiskt syndrom såväl som hos patienter med det så kallade soteriatriska syndromet, om de är berövade av salt eller som ett resultat av extrarenal förlust av natrium (med kräkningar).
Ganglioblockers och saluretics (till exempel furosemid) är droger som kan orsaka skarpa svagheter, upp till förlust av medvetande i upprätt position.

Pallor i huden kan ofta ses hos patienter med normalt hemoglobin i blodet. Så, hos patienter med nefrotiskt syndrom orsakas blek hud av en spasma av små kärl. Anemisk pallor, torr hud, dess måttliga yellowness är karakteristiska för kroniskt njursvikt.

Blödningar kan observeras hos patienter med glomerulonefrit.

svullnad

Njurödem måste differentieras från ödem vid hjärtsvikt, nedsatt venös eller lymfatisk dränering samt ödem av allergiskt ursprung.

Njurödem är mjuk, pasty, symmetrisk, lätt förskjuten. Därför bör patienten i sängen kontrolleras för förekomst av ödem i sakrummet.
Mer tät ödem, vanligtvis lokaliserad på ben och fötter, mer karakteristiska för hjärtsjukdomar, speciellt i kombination med frekvent hjärtslag, andfåddhet, förstorad lever.

Isolerad svullnad i de övre extremiteterna är karakteristisk för allergiska reaktioner. Isolerad svullnad under ögonen kan vara av renal ursprung, men kan associeras med den anatomiska strukturen hos den subkutana vävnaden.

Andnöd

Dyspné och dyspnö på natten observeras huvudsakligen hos patienter med hjärtsvikt. Kanske en känsla av brist på luft i svår nefrotiskt syndrom.
Om det är omöjligt att andas in djupt på grund av smärta, är det nödvändigt att utesluta närvaron av torr pleurisy som uppträder vid kroniskt njursvikt.

Ökning av blodtrycket

Arteriell hypertoni kräver alltid eliminering av njurpatologin. Hypertoni i njursjukdomar uppträder vanligtvis med högre diastoliskt (lägre) tryck, orsakar inte signifikant huvudvärk och yrsel hos patienter, sällan följt av hypertoni-kriser.

Persistent hög arteriell hypertension, som inte orsakar uttalade känslor hos patienter och inte svarar bra på antihypertensiv behandling, misstänker misstänkt njursjukdomar. Detta antagande bekräftas av en ultraljud av njurskärlen.

Allmänna klagomål

Patienter med njursjukdom har ofta generella klagomål. De är oroliga för svaghet, trötthet. Patienter klagar ofta på brist på aptit och viktminskning. Njursjukdom kan åtföljas av irritabilitet, sömnighet, huvudvärk.

Alla dessa klagomål kan vara de första tecknen på allvarlig njursjukdom. När de uppträder är det nödvändigt att kontakta en läkare som kommer att förskriva ett allmänt urintest, samt ytterligare metoder - urinanalys enligt Nechiporenko, Zimnitsky, ultraljud av njurarna. Om det behövs skickas patienten till samråd med nephrologisten.

Sjukdomar i njurarna och urinvägarna

Den mänskliga njuren är det organ som tillhandahåller utsöndringsprocessen. Därför kan vi, i närvaro av de minsta förändringarna i deras funktion, tala om en utvecklingssjukdom.

Någon njursjukdom hos barn och vuxna i utvecklingsprocessen manifesterar markerade tecken. De vanligaste symptomen på njursjukdom är förändringar i den mängd urin som frigörs, liksom dess färg och sammansättning. I ländryggsregionen känner en person ständigt smärta. Alla dessa sjukdomar manifesteras under inflytande av patogener, liksom giftiga ämnen. Ibland orsakar allergiska reaktioner. Behandling av sjukdomar i njurarna och urinvägarna görs först när läkaren tydligt identifierar orsaken till sjukdomen. Beroende på hur allvarliga symptomen och sjukdomsförloppet bestäms prognosen. Ofta, förutsatt att personen är försedd med adekvat hjälp i tid och kosten observeras för njursjukdom, är sjukdomen fullständigt botad. Men i vissa fall kan njursvikt utvecklas. Därför måste patienten, vid den minsta misstanke om patologins utveckling, besöka läkaren.

Orsaker till njursjukdom

Med tanke på njursjukdomar menar vi en ganska stor grupp av patologier, med utvecklingen av vilken njurvävnad gradvis skadas. Orsakerna till sådana sjukdomar kan vara en mängd olika effekter. Ett antal sjukdomar utvecklas som ett resultat av infektionens inverkan på människokroppen, och detta kan både vara bakteriell och viral skada. Försämrad urinutflöde har en negativ effekt på njurefunktionen. Att framkalla en dysfunktion av njurarna kan utbilda - tumörer, cyster. Dessutom kan orsakerna till njursjukdom vara metaboliska störningar, autoimmun skada på kroppen, onormal utveckling av medfödd natur, en minskning av parenkymens funktionella aktivitet. Stenarna som ibland bildar sig i dem bryter ner njurarnas normala funktion.

Symtom på njursjukdom

Alla symtom på njursjukdom är uppdelade i vanliga och karakteristiska. Vanliga symptom är svåra att tillskriva specifikt till njurarnas patologier. Om en person tror att han har ont i hans njurar, då ska denna och andra tecken betalas särskilt noggrann uppmärksamhet. Om njurarna är ont kan symptomen indikera andra sjukdomar. Information om arten av alla störande tecken, samt en detaljerad beskrivning av hur njurarna skadar, måste lämnas till läkaren.

Njursjukdom manifesterar sig som regel i vissa vanliga symptom. När sjukdomen bara utvecklas känns patienten en liten chill och en viss grad av generellt obehag, vilket får honom att känna sig överväldigad. Men problemet ligger ofta i det faktum att sådana symtom är karakteristiska för att en förkylning uppstår, och uttalad smärta i njurarna syns inte omedelbart. Ibland i detta skede av sjukdomen är det nog att ta de enklaste åtgärderna för att förhindra ytterligare sjukdomsframsteg: värm upp benen, ta en varm dryck.

Men om en person ignorerar de första tecknen på sjukdomen fortsätter symtomen att växa. Patienten börjar feber, sin temperatur stiger. Gradvis börjar skada ryggen och baksidan. Beroende på vilken speciell njure som påverkas - höger eller vänster - smärta i vissa ländryggsorgar. Mindre vanligt förekommer ryggsmärta på båda sidor. Dessutom innefattar de generella symptomen en ökning av trycket.

Tänk på vad man ska göra i en sådan situation, patienten bör vara medveten om att läkaren i detta skede bör utveckla sjukdomen förskriva behandlingen.

Symtom innefattar ödem som uppträder i ansiktet, i ögat och i hela kroppen. Det senare fenomenet är mer karakteristiskt för överviktiga människor. Även svullnad hos kvinnor med njurproblem uppträder ofta under graviditeten. I det här fallet är det viktigt för kvinnan att tydligt veta varför svullnaden förekommer och vad man ska göra om de inte går bort länge.

Vid njursjukdomar uppträder också urineringsproblem. Med utveckling av en viss sjukdom, smärta eller en brännande känsla under urinering, polyuri (mycket frekvent urinering), kan oligurier (mycket sällsynt urinering) oroa sig. Ibland saknas det helt.

Ett annat karakteristiskt symptom är en förändring av urinsammansättningen och färgen - den är grumlig, färgen förändras signifikant. Ofta innehåller det blodpartiklar.

Om du har något av ovanstående symtom på njursjukdomar, ska du omedelbart kontakta de specialister som hjälper till att bestämma orsaken till sjukdomen och diagnosen. Självmedicinering, speciellt med användning av droger kan leda till en allvarlig försämring av tillståndet.

Ärftlig och kronisk njursjukdom

Det händer att symtomen på njursjukdom hos barn uppträder nästan efter födseln. I detta fall bör förekomsten av en ärftlig sjukdom misstänks. I det här fallet är det under en persons liv viktigt att undvika återkommande sjukdom, vilket underlättas av det korrekta tillvägagångssättet för förebyggande. Det som är viktigt är en aktiv livsstil, användningen av en tillräcklig mängd vitaminer. Men med utvecklingen av en allvarlig form av någon av sjukdomarna, finns det ett behov av periodisk receptbelagning av medicinska droger.

Kronisk njursjukdom hos barn och vuxna uppenbarar sig som en följd av fel inställning vid behandling av den akuta formen av sjukdomen. Om efter en person symptom på njursjukdom, söker han inte hjälp, efter ett tag utvecklar han en kronisk form av sjukdomen. För att någon njursjukdom, urolithiasis eller urinvägsinfektion ska bli kronisk, krävs först och främst adekvat behandling och korrekt kost omedelbart efter det att de första tecknen på njursjukdom har uppstått.

Tänk på de vanligaste sjukdomarna i njurarna och urinvägarna.

glomerulonefrit

Det är en sjukdom med inflammatorisk natur och en autoimmun natur. När glomerulonephritis inträffar nederlag av renal glomeruli, tubuler. Sjukdomen kan utvecklas självständigt, samt åtföljas av andra sjukdomar. Den vanligaste orsaken till denna njursjukdom är streptokockinfektion, i mer sällsynta fall utvecklas den mot bakgrund av tuberkulos, malaria. Orsaken till sjukdomen blir ibland hypotermi, påverkan av giftiga ämnen.

De skiljer akut, subakut och kronisk glomerulonephritis. I patientens akuta form, smärta i njurarna, svullnad i ansiktets ögonområde, svullnad i extremiteterna, attacker av artärhypertension, förändringar i tillståndet i urinen, feber, ryggmärg i höger eller vänster del av den. Typiskt uppträder denna sjukdom hos människor efter några veckor efter en smittsam sjukdom.

I kronisk form, som i de flesta fall utvecklas till följd av akut glomerulonefrit, liknar symptomen tecken på den akuta formen av sjukdomen. Läkare utsöndrar hypertensiva, nefrotiska, blandade och latenta former av sjukdomen.

I samband med diagnostiseringen av glomerulonephritis beaktas inte bara resultaten av instrument- och laboratorieundersökningar. Vid behov utförs även en njurbiopsi.

Att behandla denna sjukdom har en lång, ibland terapi varar flera år. Patienten ordineras en diet, tar blodtrycksmedel och diuretika samt långvarig behandling med kortikosteroider. Om det behövs, övas och andra behandlingar.

pyelonefrit

Detta är en inflammatorisk sjukdom hos njurarna, där den patologiska processen också innefattar kalyx, njurbäcken, njurparenkym. På grund av den anatomiska strukturen påverkar pyelonefrit ofta kvinnor. Den inflammatoriska processen kan orsaka antingen mikroorganismer som ständigt förekommer i människokroppen eller mikrofloran, som externt intagas. Patogener blir ofta Proteus, Staphylococcus, Streptococcus, E. coli. Ibland uppträder sjukdomen som ett resultat av åtgärden av flera olika patogener samtidigt. Men pyelonefrit uppträder när en person har nedsatt urinflöde från njurarna, och det finns också abnormiteter i blodomloppet och lymfcirkulationen och mot denna bakgrund kommer en patogen in i kroppen.

Läkare definierar tre former av pyelonefrit - akut, kronisk, återkommande. Den akuta formen av sjukdomen utvecklas som en följd av minskad immunitet, hypotermi, samt efter tillämpning av vissa instrumentella metoder för forskning. Den kroniska formen är ofta resultatet av akut inflammation i njuren och bristen på korrekt behandling.

Diagnosen fastställs på grundval av ultraljud av njurarna, röntgenstrålar och andra diagnostiska metoder. I samband med terapi används i första hand bredspektrum antibiotika, och senare, efter att ha studerat resultaten av en studie om mottaglighet för antibakteriella läkemedel, utförs behandling med riktningsantibiotika. Förstärkande behandlingar praktiseras också.

nephroptosis

Nephroptos är ett patologiskt fenomen som förknippas med för mycket njursmobilitet, den så kallade vandrande njuren. På grund av de anatomiska egenskaperna hos denna sjukdom är kvinnor mer benägna att lida. På grund av det faktum att fettbehållaren i njurarna är kortare och bredare, samtidigt som bukpressen försvagas på grund av barnets bär och barnfödsel, utvecklas sjukdomen ganska ofta. Förutom dessa orsaker kan faktorer som framkallar utvecklingen av nefroptos vara mycket skarp viktminskning, skador och kraftig fysisk ansträngning. Tre steg av nefroptos bestäms, vilka differentieras beroende på graden av mobilitet hos njurarna.

Njurinsufficiens

Njurinsufficiens är en patologi, i utvecklingsprocessen, vars njurar förlorar delvis eller fullständigt förmågan att utföra sina funktioner, det vill säga att upprätthålla en konstant kemisk sammansättning i kroppen. Som ett resultat störs vattenelektrolytbalansen i kroppen, det finns en fördröjning av de ämnen som utsöndras regelbundet från kroppen hos en frisk person.

Vid akut njursvikt uppträder en akut nedsättning vid funktionen av en eller båda njurarna. Akut njursvikt manifesteras som en följd av effekten av olika patologiska faktorer på njurparenkymen. Sjukdomen kan utvecklas som en följd av exponering för kroppen av läkemedel, giftiga ämnen etc.

Vid kroniskt njursvikt utvecklas också njurdysfunktion. Detta tillstånd är en följd av pyelonefrit, kronisk glomerulonefrit, diabetes mellitus, förgiftning med vissa kemiska element etc.

hydronefros

Vid hydronekros har patienten en uthållig expansion av njurhålorna, som uppstår som en följd av ett brott mot urinflödet. Sjukdomen kan vara både medfödd och förvärvad. Medfödd hydronephrosis manifesteras på grund av några anatomiska anomalier. Förvärvat form av sjukdomen uppträder på grund av urolithiasis, tumörer som kränker urinflödet.

En relativt lång period av hydronephrosis utvecklas utan manifestation av synliga symtom. Symptom på sjukdomen blir uttalad när njurstenen uppträder, eller en infektionsskada utvecklas. Patienten kan ha smärta i nedre delen, vilket kan vara mycket intensivt. Ofta är det enda symptomet på sjukdomen närvaron av blod i urinen.

urolitiasis

Bildandet av stenar i blåsan sker på grund av en överträdelse av metaboliska processer i kroppen, såväl som i strid med funktionerna hos endokrina körtlar. En av de faktorer som påverkar bildandet av stenar är stagnationen av urin i urinvägarna. Dessutom spelas en viktig roll i det här fallet av den ärftliga faktorn. Stenar har en heterogen sammansättning - dessa kan vara fosfater, urater, oxalater.

Patienter med njursten drabbas ofta av renal kolik, vilket uppenbaras av svår smärta. I det här fallet kan du inte självmedicinera. De grundläggande principerna för behandling är borttagning av stenar, liksom behandling av inflammation i samband med njurstenar.

Funktioner vid behandling av andra njursjukdomar

Det finns också ett antal andra njursjukdomar som kräver adekvat behandling. Men i alla fall bör njurbehandling ske i rätt tid, eftersom det finns möjlighet till komplikationer, såsom njurecancer, etc. Därför är det absolut omöjligt att träna endast behandling av njurar med folkmedicin eller örter hemma.

För någon sjukdom är medicinsk konsultation viktig. Till exempel, om en person har en enda njurecyst diagnosen, är det i detta fall tillräckligt att genomföra en årlig studie. Behandling av en njurcyst krävs om komplikationer eller polycystiska manifesteras. I det här fallet är personen huvudsakligen tilldelad en laparaskopichesky operation.

Sand i njurarna som ett tecken på urolithiasis uppstår på grund av metaboliska störningar. I detta fall övas parallellt med medicinen behandling med traditionella metoder. Det ska dock liksom behandlingen av njurstenen utföras under överinseende av den behandlande läkaren.

Drogbehandling av njursjukdom övas för de flesta sjukdomar. Om en person diagnostiseras med hydronephrosis, inflammation, njurspredning eller andra sjukdomar väljs emellertid antibiotika och läkemedel som hör till andra grupper uteslutande individuellt. Det är viktigt att ta hänsyn till det faktum att behandling av sådana sjukdomar under graviditeten ska vara så mild som möjligt. Kvinnor som är benägen att njuta av njurkänslor, under perioden med att bära en baby, rekommenderas att hålla sig till en kost, äta så lite kryddig mat och salt som möjligt.

Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion är bakteriell i naturen. Under dess utveckling sker en infektion i urinvägarna. I de flesta fall uppstår sjukdomen på grund av intag av Escherichia coli. En gång i urinen multiplicerar bakterierna och orsakar urinvägsinfektion.

Infektion av urinvägarna hos barn och vuxna manifesteras av ett antal karakteristiska symtom. Först och främst är det urinens grumlighet och uppkomsten av en obehaglig lukt. Blod kan detekteras i urinen. En person känner ett mycket vanligt behov av att urinera, och i processen känns det smärta och svårt obehag. Även symtom på sjukdomen kan uttryckas i allmänhet sjukdom, smärta i buken och i bäckenregionen. Vid infektion med övre urinvägarna kan en person lida av feber, illamående och kräkningar och diarré. I det här fallet är det viktigt att ge behandling inte för symptomen, utan för själva sjukdomen.

Ofta lider kvinnor av urinvägsinfektioner, eftersom urinröret är kortare än det starkare könet. Dessutom är det närmare anuset, så risken för infektion ökar.

Infektionen påverkar oftare kvinnor som aktivt lever sexliv, liksom kvinnor under klimakteriet. Dessutom påverkar infektionen personer med njursjukdom och vissa kroniska sjukdomar som försvagar kroppens försvar.

En mängd olika urinvägsinfektioner är cystitis (blåsinfektion), uretrit (infektion i urinröret).

För att diagnostisera urinvägsinfektioner är det nödvändigt att genomföra urinanalys, cytoskopi samt några andra undersökningsmetoder.

Valet av behandlingsmetod beror på vilken typ av infektion - det övre eller nedre urinvägarna - diagnostiserades hos patienten.

Om en patient har en infektion i det nedre urinvägarna, kan behandlingen utföras hemma. I en allvarlig form av infektion är sjukhusets övre vägar inlagda. Behandlingsprocessen använder antibiotika, analgetika, andra medel och metoder som rekommenderats av läkaren. Återkommande sjukdomar noteras ofta som komplikationer av sjukdomen.

10 viktiga symtom på njursjukdom

Två bönaformade organ, belägna i bukhålets baksida strax ovanför midjan och på båda sidor av ryggraden, kallas njurarna.

De utför viktiga uppgifter för att upprätthålla kroppens hälsa: hjälp att ta bort avfall, reglera produktionen av röda blodkroppar, främja produktionen av D-vitamin som är nödvändig för ben, frisätta hormoner som reglerar blodtryck etc. Njurar hjälper till att kontrollera vattenbalansen och koncentrationen av mineraler (natrium, kalium, fosfor) ) i blodet.

Med ålder kan njurarna fungera sämre. Sådana faktorer som diabetes, högt blodtryck, rökning, fetma och ärftlighet ökar särskilt risken för njursjukdomar. Det är ganska svårt att diagnostisera njursjukdomar i början, eftersom symtomen är knappt märkbara eller liknar tecken på andra sjukdomar. Men ju senare blir problemen med njurarna uppenbara, ju sämre deras konsekvenser kan vara. Berätta för de vanligaste tecknen på njursjukdom:

1. urinering problem

Detta är kanske det första och viktigaste symptomet på det faktum att njurarna började fungera dåligt. Byt burk:

 • mängd urin (upp eller ner);
 • dess färg (blir mörk, brunaktig, grumlig, med blodpartiklar, tjockt skum);
 • Urineringens frekvens (särskilt märkbar på natten);
 • smärta, brännande och känsla av tryck i underlivet vid urinering.

Symtom ses ofta som hos blåsor: frekvent urinering med en liten mängd urin.

2. Puffiness vid njursjukdomar

Njurarna är ansvariga för att avlägsna avfall och överskott av vätska från kroppen. När detta inte inträffar byggs den icke-återtagna vätskan upp i kroppen och orsakar svullnad. De är oftast på armar, ben, anklar, ansikte och under ögonen. Om njurarna inte är i ordning, så när du trycker på huden med fingret kan du se hur det förlorar sin ursprungliga färg, blir matt och blek ett tag.

3. Konstant trötthet och svaghet

När njurarna inte fungerar korrekt känner en person ofta svag, trött och krångel utan mycket fysisk ansträngning. Två vanliga orsaker till dessa symtom är anemi och ackumulering av avfall i kroppen. Friska njurar skapar ett hormon som kallas erytropoietin. Det hjälper till att producera röda blodkroppar. En skadad njure minskar produktionen av detta hormon vilket leder till en minskning av antalet röda blodkroppar i blodet. Dessutom klarar kroppen inte avlägsnandet av skadliga ämnen, vilket leder till förlust av aptit och då förlust av energi, svaghet och snabb trötthet med dålig njurefunktion.

4. Yrsel

När njursjukdomar orsakar blodbrist kan personen regelbundet känna sig yr, förlora sin balans, även till svaghet. Detta beror på att i anemi, får hjärnan inte tillräckligt med syre för normal funktion. Brist på syre i huvudet är fyllt med problem med minne, koncentration och sömn. Om en person började bli störd av oförklarlig yrsel, dålig koncentration och sömnlöshet, då måste en medicinsk undersökning utföras.

5. Oförklarlig ryggsmärta

Oförklarlig ryggsmärta eller underliv är en annan vanlig orsak till njursjukdom. Smärta kan också ligga i lederna, vilket kan bli mindre mobilt och "crunch". Smärta i nedre delen av ryggen och ljummen orsakas ofta av stenar i njurarna och urinröret. Polycystisk njursjukdom är en ärftlig patologi i form av vätskefyllda cyster i njurarna. Det kan orsaka smärta i nedre delen av ryggen, från sidan eller underlivet. Om du upplever akut smärta och spasmer som sprider sig till nedre delen av ryggen eller ljummen, ska du omedelbart kontakta en läkare.

6. Hudutslag och klåda

Frekventa hudutslag, akne, irritation och överdriven klåda är också bland tecken på några njurproblem. Felaktig njurfunktion bidrar till ackumulering av avfall och toxiner i kroppen, vilket leder till många hudproblem. Ett annat tecken på njursjukdom är en obalans mellan kalcium och fosfor i blodet, vilket ofta orsakar överdriven klåda i huden. Om plötsligt en frisk hud började förändras, torkas, blir täckt med akne, kliar, är det lämpligt att rådgöra med en läkare så snart som möjligt.

7. Metallisk smak i munnen

Sjukdomar i njurarna åtföljs ofta av en obehaglig ammoniaklukt från munnen och en metallisk smak i munnen. Detta beror på att njurarnas dåliga funktion leder till en ökning av nivån av karbamid i blodet. I sin tur bryts det ner i ammoniak i saliven, vilket leder till en obehaglig ammoniaklukt från munnen. Av samma anledning känns en metallisk smak ofta i munnen, vilket gör det svårt att uppfatta den sanna smaken av rätter.

8. Illamående eller kräkningar

Illamående, kräkningar och dålig aptit är vanliga tecken på problem med mag-tarmkanalen hos personer med njursjukdom. Illamående och kräkningar uppträder oftast på morgonen. När njurarna inte kan filtrera skadliga toxiner från blodet leder det till en ackumulering av överskott av urea kväve i blodet. Detta fenomen stimulerar gastrointestinal slemhinna och orsakar illamående och kräkningar.

9. Frekventa frossa

När en person hela tiden känner sig frossa kan det finnas flera orsaker till detta. En vanligast är anemi, som kan orsakas av njursjukdom. Om en person känner sig kall i ett varmt rum utan anledning och hans kroppstemperatur stiger från tid till annan, frysningar, yrsel, svaghet utan tecken på förkylning, det vill säga ett tillfälle att tänka på njurarnas hälsa och bli testad.

10. Dyspné och andfåddhet.

Andnöd är ett annat vanligt symptom på dålig njurefunktion. Om de inte är i ordning ökar volymen i lungorna, vilket stör normal andning. Dyspné kan också orsakas av anemi orsakad av njursjukdom. Den ackumulering av kalium i blodet, som är dåligt filtrerad av sjuka njurar, är fylld med hjärtarytmi.

Njursjukdom

Lämna en kommentar 41,197

Mänskliga njurar är det viktigaste organet i urinvägarna. När de inte fungerar ordentligt har en person symtom på njursjukdom. Deras intensitet och bredd beror på olika skador. Vissa sjukdomar är asymtomatiska eller symptomen är milda medan andra sjukdomar har livliga symptom som är svåra att tolerera. Sjuka njure hos en person kräver snabb behandling, eftersom patologin blir kronisk och om den lämnas obehandlad blir patienten hotad av farliga konsekvenser.

De främsta orsakerna och typerna av sjukdomar

Kroniska och akuta njursjukdomar uppstår av olika anledningar som förvärvas eller medfödda. Förvärvade orsaker till organsjukdom är:

 • skada som resulterar i skadad organintegritet
 • felaktig utbytesprocess;
 • överskott av den etablerade nivån av toxiner i blodet;
 • en infektionssjukdom orsakad av bakterier som har gått in i blåsan i njurarna;
 • autoimmuna sjukdomar i vilka immunsystemet försämras och inflammation uppträder.

Var och en av ovanstående skäl kan påverka kroppen hos en kvinna, en man och ett barn. Det är viktigt att känna till tecken på sjukdomen och märka dem i tid för att vidta lämpliga läkemedelsåtgärder.

klassificering

Njurpatologier finns i två kategorier:

 1. Den första kategorin omfattar sjukdomar som påverkar två njurar samtidigt. I detta fall försämras organs funktioner avsevärt, vilket påverkar hela organismens arbete. Nephritis och nefroscleros är bilaterala patologier av njurarna.
 2. Den andra kategorin omfattar sjukdomar, vilket leder till att strukturen ändras eller att funktionen hos endast ett organ störs. Dessa inkluderar tumörer, tuberkulös njursjukdom och bildandet av stenar.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Medfödda och ärftliga sjukdomar

Njurproblem är ofta förknippade med abnormiteter som är medfödda eller ärftliga. Denna typ av sjukdom observeras hos en fjärdedel av patienterna med kroniska patologier av njurarna. Ärftliga och medfödda sjukdomar klassificeras enligt följande:

 1. Njurarnas anatomiska patologier, som i sin tur är uppdelade i kvantitativa patologier och avvikelser från organens form.
 2. Under en organs histologiska dysmbriogenes är bildandet av cystisk bildning eller andra avvikelser hos njurarna redan möjlig vid intrauterin utveckling.
 3. Förekomsten av ärftlig jade.
 4. Tubulopati primär, sekundär eller dysmetabolisk typ.
 5. Uropati eller nefropati utvecklas när kromosomala eller monogena syndrom föreligger i strukturen.
 6. Hos barn observeras ofta Wilms tumör, vilket förekommer även under perioden av intrauterin utveckling.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Symtom på njursjukdom

I början kan symtomen på njursjukdom vara frånvarande och personen är inte ens medveten om förekomsten av patologi i orgeln. När sjukdomen fortskrider förekommer de första vanliga tecknen på njursjukdom:

 1. Smärta i njurarna, vilket ger till ländryggen. Med tanke på sjukdomen och dess grad kan smärta ha en annan natur och intensitet. Ibland utstrålar de till skönhetsområdet, lårbenet, bukhålan. Sådana smärtor indikerar ofta anfall av njurkolik.
 2. Blodföroreningar i urinen är karakteristiska för bildandet av stenar, kronisk pyelonefrit, inflammation och tumörer. Urin kan få lite rosa färg och blir ibland skarlagen.
 3. Förekomsten av ödem, som först störs uteslutande på morgonen och svullnad förekommer endast under ögonen. Med tiden sväller patientens underdelar och armar.
 4. Nedsatt utsöndring av urin, där en person upplever smärta. Vanliga tecken på njursjukdom är anuri eller oliguri, i det första fallet är urin frånvarande, i andra hand minskar dess dagliga mängd avsevärt.
 5. I händelse av njursjukdom klagar patienten om att han känner sig sjuk, vilket är förknippad med nedsatt organfunktion. Njurarna blir svåra att ta bort giftiga ämnen och slagg från kroppen. Detta påverkar människans tillstånd, han upplever konstant trötthet, hans förmåga att arbeta minskar, det finns ont i huvudet och ingen aptit. Med tiden finns det inflammatoriska sjukdomar i njurarna och förgiftningen av kroppen.

Förlängd njursjukdom orsakar ofta patienten att utveckla arteriell hypotension, huden blir blek, deras struktur förändras.

Symtom beroende på överträdelsen

nefrolitiasis

Allmänna tecken på njursjukdom kan kompletteras beroende på den patologi som slog organ. Så när nephrolithiasis-konkrement bildas i kroppen, där det finns sådana ytterligare symptom:

 • skarp, outhärdlig smärta
 • illamående;
 • kräkningar;
 • chocktecken - en person kastas i en kall svett;
 • blek hud;
 • hjärtat slår snabbare.

Med mild behandling av en person uppträder endast mild smärta. Det bör noteras att nephrolithiasis endast påverkar njurarna, stenar bildas inte i andra organ i det urogenitala systemet. När kalkylen går in i urinblåsan och urinblåsan är slemhinnan skadad, vilket leder till hematuri.

glomerulonefrit

En sjukdom där organens tubuler och glomeruli blir inflammerade kallas glomerulonefrit. Sjukdomen kan provocera insufficiens och funktionshinder. Patologi manifesteras av följande symtom:

 • manifestation av huvudvärk;
 • trötthet, apati
 • svullnad i ansiktet;
 • minskar mängden urin;
 • sömnstörning
 • irritabilitet;
 • deprimerat tillstånd.
Tillbaka till innehållsförteckningen

pyelonefrit

Pyelonefrit, som är förknippad med en infektion i organet, är orsaken till inflammation. I patologi uppträder följande symptom:

 • temperaturökning upp till 39 ° C;
 • signifikant svettning;
 • intoxikation;
 • ömhet i nedre delen av ryggen, underlivet och ljummen;
 • förtvivlan av urin.

Med tanke på utvecklingen av patologi klagar en person över tiden om en smärtaattack som bekymrar sig på natten. Patologi präglas av utseende av ödem på ansiktet. Om en permanent form av patologi utvecklas är symptomen svagare. Ibland finns inga tecken på pyelonefrit, personen känner bara konstant trötthet och svettningar på natten.

Polycystisk njursjukdom

Med sjukdomen av denna typ av organ bildas cystor i vävnaderna som innehåller vätska inuti. För det första markeras inte polycystos av några tecken och det detekteras slumpmässigt vid undersökningen. När cysten växer uppträder följande tecken på patologi:

 • smärtslagande karaktär i nedre delen av ryggen och bukhålan;
 • periodiskt blod i urinen;
 • viktminskning, aptitlöshet;
 • klargörande av urin och öka dess kvantitet
 • diarré eller förstoppning
 • kliande hud.

Om polycystisk inte behandlas uppträder njursvikt över tiden.

nephroptosis

Nephroptos är inte en medfödd patologi, specifika orsaker är nödvändiga för utvecklingen av sjukdomen. Det finns sådana riskfaktorer för utvecklingen av nefroptos:

 • en kraftig ökning eller minskning av vikt
 • yttre organskada
 • graviditet och förlossning
 • intensiv övning.

Sjukdomen kännetecknas av värk och smärta i ländryggen, som försvinner när man tar en benägen position. Med tiden blir de smärtsamma förnimmelser starkare och försvinner inte när kroppens position förändras. Med tiden ökar smärtan i huvudet, personen blir sjuk, kräkningar uppstår. Om tiden inte avslöjar en avvikelse måste du göra åtgärden.

hydronefros

Brottet där urinen inte normalt visas och sträcker kalyxen och bäckenet, har namnet hydronephrosis. I de flesta fall observeras det hos kvinnor under 40 år. Sjukdomen orsakar ländryggsmärta, feber, illamående och kräkningar. Om tiden inte avslöjar en avvikelse, kan hydronephrosis leda till ett skelett i bäckenet, vilket leder till att urinen kommer att falla in i bukregionen.

Tumörbildning

Både godartade och maligna tumörer kan förekomma i njurarna. Avvikelse präglas av spridningen av organvävnad, som består av förändrade celler. Tumörer orsakar dessa symtom:

 • störde allmän hälsa, svaghet och snabb utmattning
 • torr mun, torra slemhinnor;
 • ömhet i ryggen, buken;
 • viktminskning, aptitlöshet;

Godartade lesioner är mindre vanliga. Vid sjukdomar i njuren av en malign karaktär känns ljusare symtom. I de senare stegen störs patienten oftast av metastaser som ges till närliggande inre organ. Till följd härav störs inte bara njurarna utan även alla organ.

Njurinsufficiens

Misslyckande kännetecknas av partiell eller fullständig brist på njurfunktion. Avvikelse i samband med sekundära patologier provocerar ofta en ogynnsam följd och kan vara dödlig. Eftersom förfallets produkter inte avlägsnas från kroppen och gradvis förgiftar det. Ett karakteristiskt tecken på misslyckande är en minskning av antalet eller frånvaron av urin.

diagnostik

Moderna mediciner har många sätt på vilka någon njursjukdom kan identifieras. Omfattande diagnos är oerhört viktigt, vilket inkluderar:

 • laboratorietester;
 • vaskulär Doppler;
 • ultraljud;
 • nefrostsintigrafiyu;
 • biopsi;
 • CT och MR.

Det är möjligt att behandla njurarna efter en noggrann diagnos. Terapi är ordinerad av den behandlande läkaren, med tanke på de medföljande symtomen och kontraindikationerna.

behandling

Behandling av njursjukdom beror på svårighetsgraden av patologin och komplikationerna som finns. Det finns sådana grundläggande medicinska förfaranden:

 • tar medicinering;
 • kirurgisk ingrepp;
 • Hepatology.

Om det finns inflammation i njurarna, så indikeras en drogbehandling, vilket förbättrar processen att ta bort urinen och eliminerar obehagliga symptom. Som regel erbjuder läkare denna läkemedelslista:

 • "No-spa";
 • "Papaverin";
 • "Canephron" och "Cyston", om bildandet av stenar har gått ihop.

Om abnormiteter i samband med njurarna inte kan elimineras med läkemedelsmetoden, indikeras kirurgisk behandling. Operationen är nödvändig för bildandet av en tumör, stora stenar och i sådana fall när komplikationer av njursjukdom har inträffat. Kirurgiska sjukdomar kräver vidhäftning till en postoperativ diet och kräver ibland mer medicinsk behandling. Hemodialys används vid njurinsufficiens. Sådan behandling består i att rengöra blodet och kroppen av toxiner genom "artificiell njure" -apparaten.

Behandling av folkmedicinska lösningar

Om njurarna är sjuka kan du försöka bli av med problemet med folkmedicinska lösningar. Traditionell medicin hjälper till i fall där det finns en liten inflammation eller sjukdomen kvarstår på ett tidigt stadium. Följande är namnen på örter som är effektiva vid behandling av njursjukdomar:

 • evigt;
 • björkblad;
 • kamomill;
 • calendula;
 • pepparmint;
 • St John's wort;
 • fälthästsail
 • enbär;
 • hunden steg

Av de ovannämnda komponenterna framställes dekoktioner, infusioner och andra terapeutiska medel. Medicinsk ört kan ha en diuretisk effekt och avlägsna toxiner från kroppen. Buljonger från naturliga ingredienser eliminerar obehagliga symptom, har antispasmodiska effekter. Ibland används folkmedicin i postoperativ period eller som förebyggande av njursjukdomar.

förebyggande

Förebyggande av njure- och urinvägssjukdomar minskar risken för patologier avsevärt. En person borde äta rätt och leda en aktiv livsstil. Läkare rekommenderar att stimulera punkter som förbättrar njurarnas och urinornas arbete. Drick mycket vätskor dagligen. Om du upplever de första obehagliga symptomen ska du kontakta en läkare.

Njurcancer klassificering

Enligt medicinsk statistik diagnostiseras 1,8% av befolkningen med njursjukdom med varierande svårighetsgrad. Dessa sjukdomar är i de flesta fall dolda manifestationer, vad är deras fara och upptäcktesvården. Endast genom att bestämma de sanna orsakerna till njursjukdom, kommer den föreskrivna läkemedelsbehandlingen att leda till fullständig återhämtning av patienten.

etiologi

Med njurpatologier menar läkare medfödda eller förvärvade förändringar i vävnad och struktur, och termen "misslyckande" betyder oförmågan att fungera normalt. Med nederlaget för de viktigaste organen i urinvägarna störs det naturliga utflödet av urin, blodtrycksnivån stiger, ett fel i regleringen av blodbildning uppstår. Av dessa skäl bör du vid första tecken på njursjukdom konsultera en läkare för diagnos och inledande av adekvat terapi.

I nefrologi finns det två huvudgrupper av provokationsfaktorer:

 1. Primär. De ärftliga orsakerna till utvecklingen av njursjukdom innefattar brottsligheten eller bristen på enzymaktivitet, den genetiska defekten hos cellmembranen av proteinämnen. Mot bakgrund av dessa patologiska processer finns det risk för utseende av njurarnas dysplasi, polycystos, fosfatering.
 2. Sekundär. Förvärvade orsaker inkluderar urinvägsinfektioner (UTI), följt av skador på binjurarna, resultatet av hypotermi, kemisk förgiftning, skada och allergiska reaktioner.

Begreppen "kroniskt njursvikt" och "kronisk njursjukdom" (CKD) anses av läkare vara synonymt. Den viktigaste etiologiska faktorn för CKD är hypertoni. Under det senaste decenniet har psykosomatics blivit allt viktigare. Många kända experter rekommenderar att patienter med njurinsufficiens arbetar med sina inre rädslor och släpper bort tidigare brott. De utvecklade psykosomatiska tabellerna indikerar huvudorsakerna till njurskador. Nephrologists uppmärksammar det faktum att tjejer ofta blir deras patienter eftersom de inte klär sig efter vädret och lider av kroppens hypotermi.

Tidiga tecken på patologi

Symtom på njursjukdom beror på sjukdomen och närvaron av samtidiga diagnoser. I det första skedet känner patienterna lätt frossa, ökad trötthet. När inflammationen fortskrider, förändras kompositionen och densiteten hos urinen, diuresen störs och tecken på neurogena syndrom uppträder. Samtidigt är det nödvändigt att komma ihåg: När en njure börjar skada, handlar det inte alltid om förekomsten av en patologi. Endast en nephrologist kan göra en tillförlitlig diagnos.

Urinsystemet fungerar

Hos män har adenom i prostatakörteln ofta akut urinretention. Ibland utlöses anuri eller oliguri genom förlust av vätska som inte är relaterad till njurskador: feber, överdriven svettning vid varmt väder. Ökad dagtid diuresi kan indikera polycystisk njursjukdom, kronisk pyelonefrit. I det här fallet talar vi om en progressiv sjukdom. Polyuria i kombination med nocturia (ökad uppmaning på natten), muntorrhet indikerar utvecklingen av njursvikt, vilket bekräftas efter ett kreatinint blodprov. Risken för sjukdom hos nyfödda är svårigheten att diagnostisera, så barnläkare rekommenderar att du noggrant övervakar urineringens frekvens.

feber

Som medicinsk praxis visar, observeras inte hypertermi i renala patologier. I de flesta fall förekommer feber hos patienter med inflammatoriska processer. Kylningar kan indikera närvaron av en tumör i njuren och starten av metastasering. Pyelonefrit utvecklas efter att ha lidit influensa, ARVI och åtföljs inte av smärtsamma förnimmelser. En ökning av kroppstemperaturen är i detta fall det enda tecknet på patologi. Läkare påminner om att om ett barn inte har några andra klagomål förutom feber, är det nödvändigt att klara urinprov.

Smärt syndrom

Med njurskador beror intensiteten på sjukdomens symtom på kursens gång. Som regel är smärta tråkigt och beror inte på fysisk aktivitet eller kroppsställning. Med förhöjning av pyelonefrit, tillsammans med blodiga blodproppar i urinen, finns det skarpa smärtor av kort varaktighet. Intensiteten av känslor ökar hos patienter med nefrit, njurinfarkt. Det är viktigt att utesluta organs prolaps, om det uppstår smärta i kroppens upprätt position. När stenar rör sig längs urinläkaren ges spasmer till ljummen och underlivet, i sällsynta fall - till anus. En liknande typ av smärta manifesteras vid renalt tuberkulos.

svullnader

Överdriven ansamling av vätska i vävnader och organ finns ofta hos patienter med hjärtsvikt, nedsatt lymfatisk utflöde och allergier. Därför bör njurödem, som uppträder huvudsakligen på morgonen efter vakning, differentieras. Patienten bildade påsar under ögonen, och hans ansikte blir puffigt. Ödem lokaliseras huvudsakligen på fötter och sken medan de kombineras med hjärtklappning, andfåddhet. Oftast märker en person inte denna typ av indikator på den befintliga patologin, förutom är överskott av vätska återtaget på kvällen. Därför rekommenderar läkare att självständigt kontrollera tillståndet för mjukvävnad: lägg lite tryck på huden på benet och ta bort fingeren kraftigt. Om fördjupningen kommer att synas under en tid talar vi om ödem.

Förutom specifika symptom har patienter med njursjukdom minskad aptit, viktminskning, sömnighet och ökad trötthet. Detta tillstånd beror på det faktum att njurarna inte självständigt kan utsöndra slagg och metaboliska produkter från kroppen. För att undvika förgiftning vid de första tecknen på njursvikt, är det nödvändigt att konsultera en läkare och genomgå en fullständig diagnos av hälsotillståndet.

Klinisk klassificering av njursjukdom

I nefrologi finns ingen enskild inställning till differentieringen av urinvägsorganens patologier. För närvarande anses den nosologiska klassificeringen baserad på identifiering av etiologi och patogenes vara ledande. Den utvecklade listan kombinerar de patologiska processerna i njurarna som har uppstått av olika skäl.

pyelonefrit

Inflammation i bäckenet, koppar i de flesta fall diagnostiseras hos kvinnor efter genomgått cystit. Den sjukdom som provoceras av E. coli påverkar ofta en njure. Hos äldre män förekommer pyelonefrit som en icke-specifik komplikation av prostatit, prostata adenom. Patienter med sjuka njure i denna form klagar på feber (temperaturen når 39 grader), spasmer i underlivet, ljummen och nedre delen av ryggen. Urin blir grumlig, svettningar ökar, och smärtssyndrom stör på natten.

glomerulonefrit

Inflammation av renal tubuler och glomeruli blir en vanlig orsak till CKD och funktionshinder. Kroppsskadorna börjar efter infektionen och på grund av en vanlig ont i halsen. Föräldrar bör ägna särskild uppmärksamhet åt tidig behandling av små barn, förhindrande av njureinfektion. Glomerulonefrit är ett hot mot gravida kvinnors hälsa, eftersom det framkallar för tidig födsel, med den 22: e och 40: e veckan av graviditeten betraktas som den farligaste perioden. Patologi åtföljs av följande symtom: ödem, minskning av diuresi, sömnlöshet, apati, huvudvärk. I de flesta fall krävs sjukhusvistelse och antibiotika i kombination med en diet (lågproteinprodukter) för fullständig återhämtning.

Polycystisk njursjukdom

Patologi kan vara ärftlig. I det här fallet talar vi om detektion av cystor fyllda med vätska, som bildas mellan 10-30 år av livet. Vid tonårsskador på grund av en kraftig förändring av hormonnivåerna och snabb tillväxt. I 15% av fallen behöver patienter med polycystisk njursjukdom (PBP) ersättningsbehandling. Gravidt infekterar neoplasmer bukspottkörteln, lever, hjärna och hjärta, och kolondivertikula uppstår. Initialt märker patienter inte tecken på försämring av hälsan, men när njuren gör ont i lång tid, klagar patienter på obehag i ländryggen, sida. Skarpa spasmer i detta fall indikerar början på infektion och blödning i cysten.

Kronisk njursvikt (CRF)

Som en följd av sjukdomens snabba utveckling uppstår död hos friska vävnader i parade organ. CRF är ett komplex av patologiska processer: hypertoni, kronisk uremi av typen, kränkning av vatten-saltbalans. Vid det sista skedet av njursvikt dör ett stort antal nefroner, vilket resulterar i att ett fullständigt organfel gradvis uppstår. Hos patienter med kronisk njursjukdom finns det en störning i avföringen, aptitlöshet, torr och bitter smak i munnen, andfåddhet, smärta i bröstbenet. Med komplikationen av patologi störs koagulationsprocesser, hypertoni och attacker av hjärtastma. Med en sådan klinisk bild föreligger en hög risk för koma och dekompensering av organ och kirurgisk ingrepp krävs.

Syndrom av akut njursvikt (ARF)

Mot bakgrund av ischemi hos det kortikala skiktet i njurarna minskar glomerulär filtrering, koncentrationen av kalcium och fria radikaler ökar. I händelse av kränkningar av blodflödet hos de parna organen i urinvägarna misstänker läkare förekomsten av akut njursvikt. Initialt åtföljs patologin av de klassiska symptomen på ischemi: illamående, anuri, aptitlöshet, viktminskning. Vidare ökar syndromet vid akut njursvikt och patienterna klagar över kramper i benen, förvirring, desorientering, arytmi, pallor och torr hud, diarré. Om tidig upptäckt av sjukdomen förskriver läkare läkemedel för att normalisera blodcirkulationen i nefronerna: dopamin, insulin, glukos, papaverin. För att lindra en akut attack av njurkolik är det nödvändigt att ta de föreskrivna pillerna för lindring av analgesi.

urolitiasis

Enligt statistiken går 40% av patienterna med tecken på nefrolitias, som kännetecknas av bildandet av stenar av olika storlek i njurarna och urinblåsan, till urologer. De verkliga orsakerna till patologins utveckling är inte helt förstådda, men det antas att förekomsten beror på inverkan av negativa yttre faktorer. Det är på ett tillförlitligt sätt känt att patologi går in i akutstadiet under menstruation hos kvinnor. I de flesta fall är njursten sjukdom asymptomatisk i flera år, och personen lär sig slumpmässigt under en ultraljudsskanning. Eftersom framkallandet av konkretionerna orsakar angreppssmärta, med njurkolik som varar i 20-60 minuter. Alla fall behöver inte läkarundersökning, vilket möjliggör behandling hemma.

Läkare noterar att när urolithiasis du inte kan dricka öl, som i folkmedicin anses vara ett effektivt sätt att lösa härdade kristaller. Alla berusande drycker kommer att förvärra patientens kliniska tillstånd.

Medfödd nefrotisk syndrom (ANS)

Ofta diagnostiseras sjukdomen hos barn under 5 år, och hos vuxna förekommer det i åldern 25-40 år. ANS fungerar inte som en självständig patologi, men är ett symptomkomplex. Hos patienter med nefrotiskt syndrom detekteras proteinuri, ödem, hyperlipidemi. Möjliga orsaker till denna form av njurspatologi inkluderar diabetes mellitus, infektiösa inflammatoriska processer, reumatism, blodsjukdomar, trombos, allergier, giftig förgiftning.

Nefritisk syndrom

Patologi är inte en diagnos, men bestämmer tillståndet i primära sjukdomar. Nephrosis (njurskada) bör differentieras från nephritis (organinflammation). De grundläggande tecknen på syndromet inkluderar hypertension, ödem, hematuri. Läkare är övertygade om att närvaron av nefritis indikerar en förstärkning av den primära diagnosen. Som läkarundersökning visar, utvecklar sjukdomen på grund av infektion i kroppen. I detta fall krävs ingen specifik behandling. Patienter med nefritisk syndrom är förskrivna lågprotein diet nummer 7, begränsande saltintag och läkemedel.

Njur tuberkulos

I 40% av lungsjukdomar upptar infektionsskador av nefron en ledande ställning. Läkare betonar att låg immunitet är den viktigaste faktorn som bidrar till utvecklingen av patologi. Njur tuberkulos utlöses av specifika patogener, nämligen Koch-pinnar. Inflammation av njurkopparna och bäckenet, blåsan är sekundär. Asymptomatisk utveckling observeras i 30% av diagnoser av tuberkulos.

Eftersom sjukdomen förvärras, ser spasmen i ländryggen upp urinblodproppar, dysuri och ökat blodtryck. Alla patienter med denna form av njurskada är föremål för klinisk undersökning. Som förebyggande av sjukdomen är det nödvändigt att komma ihåg vikten av förebyggande åtgärder: besök läkaren regelbundet, gör en ultraljud en gång om året, ta ett test för mikroalbuminuri (protein i urinen), drick tillräckligt med vätska för att upprätthålla balans mellan vatten och salt.

onkologi

Diagnosen av njurecancer är gjord på grundval av laboratorie- och instrumentstudier, under vilka maligna tumörtillväxten detekteras. Denna form av karcinom förekommer oftare före metastasering, och läkare ger en positiv prognos med snabb inblandning. Maligna tumörer i senil och ålder har en oexpressad klinisk manifestation, så patienterna måste själva vara uppmärksamma.

De grundläggande orsakerna till utvecklingen av nefroncancer är inte fullständigt förstådda, men under kliniska studier konstaterades att riskgruppen huvudsakligen inkluderar rökare, män, personer med fetma och genetiska sjukdomar som missbrukar alkohol. Nephrectomy är fortfarande en radikal behandlingsmetod - kirurgisk avlägsnande av njuren tillsammans med tumören. I folkmedicin rekommenderas det ofta att applicera ångkompressor till nedre delen av ryggen, men det bör påpekas att självbehandling hemma på så sätt är strängt förbjudet på grund av den höga risken för förvärring av den kliniska bilden.